Tára Test Mandala

Chittamáni Tára Anya 

Test Mandala Meditációja

Photo: Cittamani Tara with forms of Tara at the chakras (Painted by Lama Thubten Yeshe; Photo by Dionne Wilson) 
Részlet a Dalai Láma és Láma Jeshe által gyakorolt Chitamani Tara szádhanából

(A LONG SADHANA OF CHITTAMANI TARA According to the pure and unbroken lineage of Mahasiddha Tagpu Dorje Chang, in the Gelug Tibetan Buddhist Tradition Composed by Jampa Tendzin Trinley Gyatso (Pabongka Rinpoche) 1878-1941 C.E.) 

fordította Kirsch Nóra, szerkesztette Kovács Endre


Azonnali Ön-Megtestesülés
Az üresség állapotában, felemelkedek az Érzékelhető Világban mint az Isteni  Transzcendens Chittamani Tara Anya. A koronám az OM,  torkom az Á,  szívem  a HUM jelét viseli.


Meditáció a Chittamani Tara Mandalatestén

Isteni testem koronája a Nagy Öröm Csakrája, 32 szirmú nádival. Közepében a fehér TAM, mely fehér Transzcendens Tarává alakul, körülvéve 32 Tarával, kik hozzá hasonlóak.

Isteni testem torokcsakrája az Élvezet Csakrája, 16 szirmú nádival. Közepében a vörös TAM,mely vörös Transzcendens Tarává alakul, körülvéve 16 Tarával, kik hozzá hasonlóak.

Isteni testem szíve a Dharma Csakra, 8 szirmú nádival. Közepében a kék TAM,mely kék Transzcendens Tarává alakul, körülvéve 8 Tarával, kik hozzá hasonlóak.

Isteni testem köldöke a Kiáradás Csakrája, 64 szirmú nádival. Közepében a sárga TAM, mely sárga Transzcendens Tarává alakul, körülvéve 64 Tarával, kik hozzá hasonlóak.

Isteni testem titkos szerve(a női nemi szerv- titkos lótusz) a Tápláló Gyönyör Csakrája, 32 szirmú nádival. Közepében a zöld TAM, mely zöld Transzcendens Tarává alakul, körülvéve 32 Tarával, kik hozzá hasonlóak.

A Dharma Csakra közepén, a kék Transzcendens Tara szívében van a Kristályhold Korong, közepében a HUM szótag. A HUM mandalájában a TAM. A Holdkorongot az óramutató járásával megegyező irányban veszi körbe a 10 szótagú mantra.
A testemből, a testem öt csakrájának istenségeiből és a Holdkorong mantrából fény árad mind a tíz irányban, minden Buddhára és Bodhisattvára. Mint a záporeső a Buddhák és Bodhisattvák úgy ömlenek rám, és felszívódnak isteni testemben, lelkesítve és megáldva engem.
A fény sugárzik a testemből  és az öt csakra istenségeiből. Megnyugtatják és megtisztítják minden érző létező negatív karmáját és minden elhomályosulását, majd Tara-vá változnak és beleolvadnak a testembe.

A szív-csakrámban található kék Szakrális Tara –ból megszámlálhatatlan hasonló Tara sugárzik kifelé 10 irányban. Megtisztítják az érző lényekben élő  gyűlöletet és megszilárdítják a Dharmadhatu Bölcsességben. Minden létező megtapasztalja az  Akshobhya állapotát. Mindegyik Kék Tara-vá változik és az alábbi mantrát recitálja:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
A kiárasztott istenségek mind visszatérnek és beleolvadnak a szívemben lévő Kék Tarába.

A korona csakrámban található fehér Szakrális Tara –ból megszámlálhatatlan hasonló Tara sugárzik kifelé 10 irányban. Megtisztítják a létezőket az érzéketlenségtől, és megerősítik őket a Tükör-Bölcsességben. Minden létező felismeri a Vairochana állapotát. Mindegyik felveszi a Fehér Tára formáját és a következő mantrát recitálja:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
A kiárasztott istenségek mind visszatérnek és beleolvadnak a koronámban lévő Fehér Tarába.

A köldök -csakrámban található sárga Szakrális Tara –ból megszámlálhatatlan hasonló Tara sugárzik kifelé 10 irányban. Megtisztítják a létezőket a fösvény zsugoriságtól, és megerősítik őket az Egyenlőség Bölcsességében. Minden létező felismeri a Ratnasambhava állapotát. Mindegyik felveszi a Sárga Tára formáját és a következő mantrát recitálja:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
A kiárasztott istenségek mind visszatérnek és beleolvadnak a köldökcsakrában lévő Sárga Tarába.

A torok -csakrámban található vörös Szakrális Tara –ból megszámlálhatatlan hasonló Tara sugárzik kifelé 10 irányban. Megtisztítják a létezőket sóvárgó vágyakozástól, és megerősítik őket a Megkülönböztető Tudatosság Bölcsességében. Minden létező felismeri a Amitabha állapotát. Mindegyik felveszi a vörös Tára formáját és a következő mantrát recitálja:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
A kiárasztott istenségek mind visszatérnek és beleolvadnak a torok csakrában lévő vörös Tarába.

A titkos lótusz -csakrámban található Zöld Tara –ból megszámlálhatatlan hasonló Tara sugárzik kifelé 10 irányban. Megtisztítják a létezőket féltékenységtől, és megerősítik őket a Mindent Beteljesítő Bölcsességében. Minden létező felismeri a Amoghasiddhi  állapotát. Mindegyik felveszi a Zöld Tára formáját és a következő mantrát recitálja:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
A kiárasztott istenségek mind visszatérnek és beleolvadnak a szakrális csakrában lévő Zöld Tarába.

A mantrázás vizualizálása:
Most az öt csakrám minden Tara istensége, az 5  Dhyani Buddha esszenciája a következő mantrát recitálja egyszerre:
OM TARE TUTTARE TURE SZOHÁ
(minél többször, annál jobb)Befejező Felajánlás és a Beteljesítő Fázis Kívánságimái(részlet)


A Nem-teremtett Vadzsra testem tiszta mandalájában
Célom az lesz, hogy megtisztítsam a három nádi és négy csakra elhomályosulását
Azután, ahogy a gyönyör-örvény balra forog a kiáradó lótuszban,
meditálni fogok a TAM szótagon a köldök-csakrában
minden unalom és elmém elkalandozása nélkül
Egyesítve a felső és alsó szelek energiáját
Beterelem, megtartom, és beleolvasztom ezt az energiát a korona csakrámba
Azután, amikor a négy nagy üresség tiszta fényt gerjeszt
Hagy jelenjek meg a Szivárvány-testű Chittamani Tara –ként
Megjelenve üressen.
A köldök és korona-csakra cseppjeiben
Az ÁH lángra lobban és a HAM lefelé csorog
Egyesülésük forróságot teremt
Az összeolvadó részek folyamában
A leszálló Holddal
Chandali lángra lobban (lásd itt belső tűz jógája)
E gyakorlat által a megolvadt HAM nektárja lefolyik a
Korona csakrából a torok csakrán, és a szívcsakrán át a köldökbe
És egyesíti a négy gyönyörteli tapasztalást az ürességgel
Tapasztaljam meg az összeolvadó gyönyör és üresség bölcsességét
Az erő növekedésével
Töltse be a fehér jázmin esszenciája a nádikat
És kozmikus tűzzel járja át az egész testemet
Tapasztaljam meg a belső gyönyör ragyogásának örömteli élményét
Miközben teljes mértékben uralom a nádik cseppjeit és szeleit
Ráhagyatkozva a tisztaföldről és mantrából született dakinik ösvényére
Valósítsam meg ebben az életben Vadzsradhara megvilágosult tudatát
Valamint, a Szivárvány-testem kifejlesztésével
és a Tiszta Föld megvalósítását a phowa gyakorlásával,
Alakítsam át a bardo állapotait Buddha Gyönyör Testévé.
Törekedni fogok arra, hogy beteljesítsem Chittamani Tara fortélyos gyakorlatait.
Az eredeti angol szöveg, hogy minden elvárás beteljesüljön:  

Instant Self-Generation
Within that state of emptiness, I arise in this phenomenal world as the Divine Transcendental
Mother Chittamani Tara. My crown is marked with OM , my throat with AH , and my heart
with HUM.
Meditation on the Body Mandala of Chittamani Tara
At the crown of my divine body is the chakra of great bliss, with its thirty-two petal nadis. In its
centre is a white TAM, which becomes a white Transcendental Tara surrounded by thirty-two
Taras who are similar.

At the throat of my divine body is the chakra of enjoyment, with its sixteen petal nadis. In its
centre is a red TAM, which becomes a red Transcendental Tara surrounded by sixteen Taras who
are similar.

At the heart of my divine body is the dharma chakra, with its eight petal nadis. In its centre is a
blue TAM, which becomes a blue Transcendental Tara surrounded by eight Taras who are
similar.

At the navel of my divine body, is the chakra of emanation, with its sixty-four petal nadis. In its
centre is a yellow TAM,which becomes a yellow Transcendental Tara surrounded by sixty-four
Taras who are similar.

At the secret organ of my divine body is the chakra of sustaining bliss, with its thirty-two petal
nadis. In its centre is a green TAM, which becomes a green Transcendental Tara surrounded by
thirty-two Taras who are similar.

In the centre of the dharma chakra at my heart, within the heart of the blue Transcendental Tara is a
crystal-like moon-disc. In its centre is the syllable HUM, within the tigle of the HUM, a TAM;
surrounding the moon-disc in clockwise direction is the ten-syllable mantra.

From myself and the deities in my five chakras and from the mantra on the moon-disc, lights
radiate to all Buddhas and Bodhisattvas in the ten directions. Like heavy rains, the Buddhas and
Bodhisattvas pour onto me and absorb into my divine body, inspiring and blessing me.

Again lights radiate from myself and the deities in the five chakras. They pacify and purify the
negative karma and obscurations of all sentient beings who all take the form of Tara and dissolve
into me.
From the blue Transcendental Tara at my heart chakra, countless Tara replicas radiate throughout
the ten directions. They purify the hatred of all sentient beings and establish them in the
Dharmadhatu Wisdom. All beings realize the state of Akshobhya. Each takes the form of blue
Tara and recites the mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
The emanated deities return and dissolve into the blue Tara at my heart.

From the white Transcendental Tara at my crown chakra, countless Tara replicas radiate
throughout the ten directions. They purify the ignorance of all sentient beings and establish them
in the Mirror-Like Wisdom. All beings realize the state of Vairochana. Each takes the form of
white Tara and recites the mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
The emanated deities return and dissolve into the white Tara at my crown.

From the yellow Transcendental Tara at my navel chakra, countless Tara replicas radiate
throughout the ten directions. They purify the miserliness of all sentient beings and establish them
in the Wisdom of Equality. All beings realize the state of Ratnasambhava. Each takes the form of
yellow Tara and recites the mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
The emanated deities return and dissolve into the yellow Tara at my navel.

From the red Transcendental Tara at my throat chakra, countless Tara replicas radiate throughout
the ten directions. They purify the covetousness of all sentient beings and establish them in the
Wisdom of Discriminating Awareness. All beings realize the state of Amitabha. Each takes the
form of red Tara and recites the mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
The emanated deities return and dissolve into the red Tara at my throat.

From the green Transcendental Tara at my secret organ chakra, countless Tara replicas radiate
throughout the ten directions. They purify the jealousy of all sentient beings and establish them in
the All-Accomplishing Wisdom. All beings realize the state of Amoghasiddhi. Each takes the
form of green Tara and recites the mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
The emanated deities return and dissolve into the green Tara at my secret organ.
Visualisation for Mantra Recitation
Now all the Tara deities in my five chakras, the essence of the five Dhyani Buddhas, recite the
mantra:
OM TARE TUTTARE TURE SVAHA
(Recite as much as possible)

Long Dedication Including Completion Stage Prayers (részlet)
Within the pure mandala of my uncreated vajra body,
I will aim to clear the obstructions of the the three nadis and the four chakras.
Then, as the left-turning bliss-swirl spins in the emanation lotus,
I will aim to meditate on TAM in the navel chakra
Without dullness or wandering mind.
By uniting the upper and lower wind energies,
I will make effort to make them enter, remain and absorb in my crown chakra.
Then, when the four emptinesses induce clear light,
Let me arise in the Illusory Rainbow Body of Chittamani Tara,
Empty although it appears.
Within the drops in the navel and the crown chakras
AH and HAM will flare up and trickle down
Their uniting will produce heat;
And by a stream of melting parts
Of the moon descending,
Chandali will blaze up.
Through this practice, the nectars of the melted HAM will flow down
Successively from the crown to the throat, the heart, and the navel chakras;
And by combining the four joyful experiences with emptiness,
May I experience the merging of bliss and the wisdom of emptiness.
By increasing the power,
May the white jasmine essence fill all the nadis;
And, through cosmic fire, descend to pervade my entire body;
May I enable the joyful experience of innate bliss to shine forth.
Having gained control
Over the points of the nadis, winds and drops
By relying on the path
Of field-born and mantra-born dakinis,
May I realize in this life the awakened mind of Vajradhara.
Furthermore, by cultivating the Rainbow Body,
And realizing the Pure Land
By transferring consciousness through the practice of phowa,
And by transforming the stages of bardo
Into the Enjoyment Body of Buddha,
I will strive to accomplish the skillful activities of Chittamani Tara.