Gyógyító Buddha Meditációk

Gyógyító Buddha meditációk 


Az első meditációkat (A,B,C) Lopön Csecsu rinpocse készítette a nyugati emberek számára. Az alábbiakban a meditáció szútra típusú átadását olvashatjuk (ebben a formában a nem beavatottak számára is elérhető). A mantra szakasz A,B,C részre oszlik, az A rész önmagunk gyógyítására használható, a B vagy C rész pedig mások gyógyítására. A felépítő és beteljesítő szakasz ugyanaz mindhárom esetben.
A meditáció előtt, amennyire tudjuk, lazítsuk el magunkat, nyugtassuk meg elménket. A teljes meditációs gyakorlat füzet beszerezhető a Gyémántút Buddhista központokban buddhizmusma.huLáma Ole, Lopön Csecsu Rinpocséval és Hanna Nydhallal


Bármikor adódhat olyan szituáció, amikor segíteni akarunk valakin, aki beteg, de nincsen időnk a teljes meditációt elvégezni. Sok esetben - például masszírozás alkalmával - hasznosnak bizonyulhatnak a gyakorlat alább ismertetett változatai. Természetesen először mindig vegyünk menedéket, és tegyünk kívánságot arra, hogy minden lény javára elérjük a megvilágosodást. Ebben a szútra típusú átadásban mindig közvetlenül hívhatjuk a Gyógyító Buddhát. Ehhez mindössze az a bizonyosság szükséges, hogy az ő természete megvilágosodott tér, és mindenki javára tevékenykedik. Gyógyító Buddha eltávolítja a szenvedés okait - nem csak azok eredményeit - és mindent megtesz, amit a lények karmája megenged.

Gyógyító Buddha meditációk

(Felépítő szakasz)
Az előttünk lévő térből a tudat alapvető tisztasága egy nyitott lótuszvirágként jelenik meg, mely áttetsző és enyhén szivárványszínű. Ebben a tudat természetes ragyogása egy fekvő holdkorongként sűrűsödik össze. Ezen ül - velünk szemben - Gyógyító Buddha, aki lényegiségében azonos a lámánkkal. Atletikus teste áttetsző lápisz lazuli kék. Nem visel ékszereket. Azzal, hogy minden tekintetben tökéletes, az igazságállapot egyszerűségét fejezi ki. Meditációs tartásban ül, jobb keze a térdén nyugszik az adás tartásában. Hüvelyk- és gyűrűsujja között egy arura növény szárát fogja, melynek virága a könyökénél nyílik. Ölében nyugvó bal kezében egy csészét tart, melyben a hosszú élet nektárja és egy kívánságteljesítő fa van.
Megnyílunk felé, miközben a következőt gondoljuk vagy mondjuk:

"Drága Gyógyító Buddha, ki képes vagy egészségesség tenni! Kérlek távolítsd el a betegségeket minden lényből és belőlem! Add áldásodat, hogy gyógyító erőddel másokon is segíthessek!"

(Mantra szakasz)
(A, Öngyógyító meditáció)
Kérésünknek eleget téve kék fénye keresztül sugárzik rajtunk. Ahogy a jég felolvad a meleg vízben, úgy tűnik el minden betegség. Gyógyító Buddha mantráját ismételve a fény megtölt minket.

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha
(B,  Meditáció mások gyógyítására 1.)
Gyógyító Buddha megjelenik a mi fejünk és azok feje felett, akiknek szüksége van rá. Ugyanabba az irányba néz, mint mi. Kék fénye átáramlik rajtunk és mindazokon, akiket tudatunkban tartunk. A betegségek és a szenvedés megszűnnek, és nagyon könnyűnek érezzük magunkat. Annyiszor ismételjük a mantrát, ahányszor csak lehetséges.

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha

(C,  Meditáció mások gyógyítására 2.)
Fejünk felett megjelenik a Gyógyító Buddha. Letáncol fejünkön, torkunkon és testünk felső részén át mellkasunk közepéig. Fénye minden irányba kisugárzik és megtölti testünket.
Amikor masszírozunk vagy megérintünk valakit, elképzeljük, hogy a Gyógyító Buddha kék fénye karunkon és ujjainkon keresztül beléáramlik. Minden betegség visszatér a térbe. Kék fénye minden látómenzőnkben lévő lényhez közvetlenül kiragyoghat, megérintve testük beteg részeit, egészségesség téve őket.
Ha az emberek messze vannak tőlünk, elképzelhetjük fejük felett a Gyógyító Buddhát, aki a szívükbe hullik, és kék fénnyel tölti meg őket. Eltávolítja szenvedéseiket és betegségeiket. Amíg a Gyógyító Buddha áldását befogadjuk és továbbadjuk, a következőt ismételjük:

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha

(Beteljesítő szakasz)
Amikor befejezzük a mantra ismétlését, Gyógyító Buddha elmosolyodik. Megígéri, hogy mindig megjelenik, ha szükségünk van rá. Ezután a térbe olvad, és lényegisége mindent áthat.
Végül azt kívánjuk, hogy minden jó, ami létrejött, váljon határtalanná, áradjon ki minden lényhez, távolítsa el szenvedésüket, és vezesse őket a legmagasabb szintű boldogsághoz, tudatuk megismeréséhez."
/Forrás: a Gyémánt Út Buddhista Közösség Gyógyító Buddha meditáció füzete/ 
A gyakorlat pontos végzéséhez nélkülözhetetlen információk az alábbi könyvekből sajátíthatók el:
Láma Ole Nydahl - Ahogy a dolgok vannak, Korszerű bevezetés Buddha tanításába Gyémánt Út Buddhista Közösség 2006. http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/

Láma Ole Nydahl - A Nagy Pecsét, A Gyémánt Út buddhizmus 
mahámudra-látásmódja http://mek.oszk.hu/05700/05753/html/

Láma Ole Nydahl - Belépés a Gyémánt Útra 
http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/


Gyógyító Buddha meditáció II.
Láma Zopa Rinpocse Ultimate Healing című könyve alapján; forrás: https://www.wisdompubs.org/book/ultimate-healing

Ez az egyszerű de mélységes gyakorlatot...


Motiváció
Bár mit is csinálunk a jó motiváció felébresztése elengedhetetlen ezért a következőket gondoljuk: "Életem célja, hogy minden élőlényt megszabadítsak problémáitól és ezen problémák okaitól, amelyek az elmében vannak; ezenfelül békét és boldogságot okozni mindenkinek, főleg a teljes megvilágosodás utolérhetetlen boldogságát, amelyre szükségük van. Azért hogy ezt megvalósítsam szükségem van egy tökéletes, tiszta, egészséges elmére és testre. Ezért a térrel egyenlő minden élőlény javára gyakorolni fogom ezt a gyógyító meditációt".

Meditáció 
Vizualizáljuk a megszokott testünket szívünkkel a mellkas középpontjában. (az eredeti szövegben azt találjuk, hogy itt a fizikai szívet fordítva fejjel felfelé vizualizáljuk, de az általános gyakorlat az, hogy a teljes vizualizáció a mellkas közepében van az érezhető szívközpontban a fizikai szív helyétől-irányától és formájától függetlenül. a szerk.) A szív belsejében egy nyolcszirmú, fehér lótusz látható. Ennek közepén van a hold korongja, és azon a Gyógyító Buddha. Az ő szent teste tiszta, és természetes mély-kék fényű. Jobb kezében arura növényt-, és a balban koldulócsészét tart.A Gyógyító Buddha előtt van a fehér gyógyító Istennő(Actualized Wisdom-Alkalmazott bölcsesség); jobb oldalánál a sárga gyógyító istennő(Simultaneous Wealth- Egyidejű jólét); mögötte a vörös erdő Istennő(Peacock's Throat - Pávatorok);  bal oldalán a zöld fa istennő(Radiant One - Sugárzó). Ezen Istennők mindegyikének a ragyogó gyönyörteli fény a természete és egy arcuk és két karjuk van. Jobb kezében minden Istennő arura növényt tart, a balban változatos díszítésű vázát (hosszúélet váza). A gyógyító Buddhát körülvevő istennők keresztezett lábbal ülnek nem teljes vadzsra pozícióban(teljes lótuszülés), felajánlva tiszteletüket Gyógyító Buddhának.


Ekkor következik a kívánság:

Te minden betegséget legyőző, mindenható Gyógyító Buddha és kíséreted a gyógyítást hordozó négy Istennő, kérlek azonnal szüntess meg minden betegségemet most és segíts elkerülni minden jövőbeli betegséget.


Az öt istenségből a saját színükkel
azonos fénysugár ragyog. Szívük és testünk megtelik ezzel az áldott gyönyörteli fénnyel, amely teljesen megtisztít minden betegségtől, szellemi ártalomtól, negatív cselekedetektől és azok lenyomataitól(karmikus lenyomatok). A testünk minden pórusából, öt-színű fénysugarak áradnak ki, miközben Gyógyító Buddha koldulóedényéből, és az Istennők vázájából nektár árad ki teljesen megtöltve szívünket és testünket. Tudatosítva azt, az erős meggyőződést, hogy ez az összes betegséget mindörökre eltüntette, és nem leszünk újra betegek többé.

Mialatt egyhegyűen összpontosítasz a vizualizációra, recitáld a Gyógyító Buddha rövid és hosszú mantrát 7x, 21x, 108x vagy még többször.

Rövid Gyógyító Buddha Mantra;
TADYATHA
OM BHEKANDZE BHEKANDZE 
MAHA BHEKANDZE RADZA 
SAMUDGATE SVAHA

Hosszú Gyógyító Buddha Mantra;
OM NAMO BHAGAVATE BHEKANDZE / GURU BAIDURYA /
PRABHA RADZAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA/
TADYATHA/ OM BHEKANDZE BHEKANDZE
MAHA BHEKANDZE RADZA
 / SAMUDGATE SVAHA
 
Ha betegségben szenvedsz, recitáld a mantrát, tegyél egy kis nyálat a bal tenyeredbe  és dörzsöld meg a jobb gyűrűsujjad hegyével. Ezután, helyezd a jobb kezed gyűrűsujjának a hegyét, a jobb és bal orrlyuk tövéhez, ott van az, az ideg, amit All Doing King Nerve-nek (mindent megvalósító király ideg) neveznek, és alkalmazd ezt a nyálat
a betegtestrészen.

Utána, recitáljuk a Szanszkrit betű Mantrát, amennyit csak tudunk, a Függő Keletkezés Szív Mantrájával együtt.

  Szanszkrit betű Mantra:

Szanszkrit magánhangzók:

OM A AA I II U UU RI RII LI LII E É O AU AM AH SZVAHA

Szanszkrit mássalhangzók:

OM KA KHA GA GHA NGA/

CSA CSHA DZSA DZSHA NYA/
TA THADA DHA NA/
TA THA DA DHA NA/
PA PHA BA BHA MA/
YARA LA VA/
SASHA SZA HAM KSHA SZVAHA

A Függő Keletkezés Szív Mantrája:

OM YE DHARMA HETU-PRABHAVA 
HETUM TESHAM TATHAGATO HYAVADAT 
TESHAM CHA YO NIRODHA EVAM VADI 
MAHASHRAMANAH SVAHA


Ez a gyakorlat megszabadít a már megtapasztalt és a még meg nem tapasztalt betegségektől. Ez a kincs(terma), a Lótuszból Született (Padmaszambhava) útba igazító tanácsa.


Felajánlás