Gyógyító Buddha Meditációk

Gyógyító Buddha meditációk 


Az első meditációkat (A,B,C) Lopön Csecsu rinpocse készítette a nyugati emberek számára. Az alábbiakban a meditáció szútra típusú átadását olvashatjuk (ebben a formában a nem beavatottak számára is elérhető). A mantra szakasz A,B,C részre oszlik, az A rész önmagunk gyógyítására használható, a B vagy C rész pedig mások gyógyítására. A felépítő és beteljesítő szakasz ugyanaz mindhárom esetben.
A meditáció előtt, amennyire tudjuk, lazítsuk el magunkat, nyugtassuk meg elménket. A teljes meditációs gyakorlat füzet beszerezhető a Gyémántút Buddhista központokban buddhizmusma.huLáma Ole, Lopön Csecsu Rinpocséval és Hanna Nydhallal


Bármikor adódhat olyan szituáció, amikor segíteni akarunk valakin, aki beteg, de nincsen időnk a teljes meditációt elvégezni. Sok esetben - például masszírozás alkalmával - hasznosnak bizonyulhatnak a gyakorlat alább ismertetett változatai. Természetesen először mindig vegyünk menedéket, és tegyünk kívánságot arra, hogy minden lény javára elérjük a megvilágosodást. Ebben a szútra típusú átadásban mindig közvetlenül hívhatjuk a Gyógyító Buddhát. Ehhez mindössze az a bizonyosság szükséges, hogy az ő természete megvilágosodott tér, és mindenki javára tevékenykedik. Gyógyító Buddha eltávolítja a szenvedés okait - nem csak azok eredményeit - és mindent megtesz, amit a lények karmája megenged.

Gyógyító Buddha meditációk

(Felépítő szakasz)
Az előttünk lévő térből a tudat alapvető tisztasága egy nyitott lótuszvirágként jelenik meg, mely áttetsző és enyhén szivárványszínű. Ebben a tudat természetes ragyogása egy fekvő holdkorongként sűrűsödik össze. Ezen ül - velünk szemben - Gyógyító Buddha, aki lényegiségében azonos a lámánkkal. Atletikus teste áttetsző lápisz lazuli kék. Nem visel ékszereket. Azzal, hogy minden tekintetben tökéletes, az igazságállapot egyszerűségét fejezi ki. Meditációs tartásban ül, jobb keze a térdén nyugszik az adás tartásában. Hüvelyk- és gyűrűsujja között egy arura növény szárát fogja, melynek virága a könyökénél nyílik. Ölében nyugvó bal kezében egy csészét tart, melyben a hosszú élet nektárja és egy kívánságteljesítő fa van.
Megnyílunk felé, miközben a következőt gondoljuk vagy mondjuk:

"Drága Gyógyító Buddha, ki képes vagy egészségesség tenni! Kérlek távolítsd el a betegségeket minden lényből és belőlem! Add áldásodat, hogy gyógyító erőddel másokon is segíthessek!"

(Mantra szakasz)
(A, Öngyógyító meditáció)
Kérésünknek eleget téve kék fénye keresztül sugárzik rajtunk. Ahogy a jég felolvad a meleg vízben, úgy tűnik el minden betegség. Gyógyító Buddha mantráját ismételve a fény megtölt minket.

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha
(B,  Meditáció mások gyógyítására 1.)
Gyógyító Buddha megjelenik a mi fejünk és azok feje felett, akiknek szüksége van rá. Ugyanabba az irányba néz, mint mi. Kék fénye átáramlik rajtunk és mindazokon, akiket tudatunkban tartunk. A betegségek és a szenvedés megszűnnek, és nagyon könnyűnek érezzük magunkat. Annyiszor ismételjük a mantrát, ahányszor csak lehetséges.

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha

(C,  Meditáció mások gyógyítására 2.)
Fejünk felett megjelenik a Gyógyító Buddha. Letáncol fejünkön, torkunkon és testünk felső részén át mellkasunk közepéig. Fénye minden irányba kisugárzik és megtölti testünket.
Amikor masszírozunk vagy megérintünk valakit, elképzeljük, hogy a Gyógyító Buddha kék fénye karunkon és ujjainkon keresztül beléáramlik. Minden betegség visszatér a térbe. Kék fénye minden látómenzőnkben lévő lényhez közvetlenül kiragyoghat, megérintve testük beteg részeit, egészségesség téve őket.
Ha az emberek messze vannak tőlünk, elképzelhetjük fejük felett a Gyógyító Buddhát, aki a szívükbe hullik, és kék fénnyel tölti meg őket. Eltávolítja szenvedéseiket és betegségeiket. Amíg a Gyógyító Buddha áldását befogadjuk és továbbadjuk, a következőt ismételjük:

Tejata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Randza Szamudgate Szoha

(Beteljesítő szakasz)
Amikor befejezzük a mantra ismétlését, Gyógyító Buddha elmosolyodik. Megígéri, hogy mindig megjelenik, ha szükségünk van rá. Ezután a térbe olvad, és lényegisége mindent áthat.
Végül azt kívánjuk, hogy minden jó, ami létrejött, váljon határtalanná, áradjon ki minden lényhez, távolítsa el szenvedésüket, és vezesse őket a legmagasabb szintű boldogsághoz, tudatuk megismeréséhez."
/Forrás: a Gyémánt Út Buddhista Közösség Gyógyító Buddha meditáció füzete/ 
A gyakorlat pontos végzéséhez nélkülözhetetlen információk az alábbi könyvekből sajátíthatók el:
Láma Ole Nydahl - Ahogy a dolgok vannak, Korszerű bevezetés Buddha tanításába Gyémánt Út Buddhista Közösség 2006. http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/

Láma Ole Nydahl - A Nagy Pecsét, A Gyémánt Út buddhizmus 
mahámudra-látásmódja http://mek.oszk.hu/05700/05753/html/

Láma Ole Nydahl - Belépés a Gyémánt Útra 
http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/


Gyógyító Buddha meditáció II.
Láma Zopa Rinpocse Ultimate Healing című könyve alapján; forrás: https://www.wisdompubs.org/book/ultimate-healing

Egy gyakorlat a betegség megelőzéséhez és gyógyításához

Napi gyakorlat

Motiváció
Életem célja, hogy minden élőlényt megszabadítsak problémáitól és ezen problémák okaitól, amelyek az elmében vannak; ezenfelül békét és boldogságot okozni mindenkinek, főleg a teljes megvilágosodás utolérhetetlen boldogságát, amelyre szükségük van. Ezeket mind elvégzem. Szükségem van egy tökéletes, tiszta, egészséges elmére és tettre. Ez a magyarázata annak, hogy minden élőlény javára egyformán haladok a gyógyító meditáció útján.

Meditáció
Főleg hajnalban, de lehet más időpontban is, vizualizáljuk a megszokott testet. Középpontjában, a mellkasban lévő szív látható. A szív belsejében egy nyolcszirmú, fehér lótusz látható. Ennek közepén van a hold korongja, és azon a Gyógyító Buddha. Az ő szent teste tiszta, és természetes mély-kék fényű, ebben a helyzetben transzformálódik. Jobb kezében arura növényt-, és a balban koldulócsészét tart.A Gyógyító Buddha előtt van a fehér Gyógyító Istennő; mögötte a vörös gyógyító Istennő; jobb oldalánál a sárga gyógyító istennő, bal oldalán a zöld gyógyító istennő. Ezen Istennők mindegyike sajátságos, Áldott fényt sugároz, és egy arcuk és két karjuk van. Jobb kezében minden Istennő arura növényt tart, és a balban változatos díszítéssel egy díszes edényt. A gyógyító Buddhát körülvevő istennők nyitott üléssel (lalitászanában) ülnek nem teljes vadzsra pozícióban, gyógyító Buddha viszont teljes lótuszülésben ül.

Most recitáljuk a Gyógyító Buddha rövid és hosszú mantrát 7x, 21x, 108x vagy még többször.

Rövid Gyógyító Buddha Mantra;
TADYATHA
OM BHEKANDZE BHEKANDZE MAHA
BHEKANDZE BHEKANDZE RADZA SAMUDGATE SVAHA


Hosszú Gyógyító Buddha Mantra;
OM NAMO BHAGAVATE BHEKANDZE / GURU BAIDURYA /
PRABHA RADZAYA / TATHAGATAYA / ARHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA/
TADYATHA/ OM BHEKANDZE BHEKANDZE
MAHA BHEKANDZE BHEKANDZE / RADZA SAMUDGATE SVAHA


Ekkor következik a kívánság;
Te minden betegséget legyőző, a remény hordozója (Gyógyító Buddha) és a gyógyítást hordozó négy Istennő, okozzatok örömöt nekem azzal, hogy elkerülnek a különféle betegségek, és azok is meggyógyuljanak, akik már megtapasztalták.

Az Istennők szívéből kibocsátott fénysugár azonos a saját színükkel. Testük és szívük meg van töltve ezzel az Áldott fénnyel, amely teljesen megtisztít minden betegségtől, szellemi ártalomtól, negatív cselekedetektől és azok bélyegeitől. A test minden pórusából, öt-színű fénysugár árad ki. A koldulóedényből a nektár kiárad a föld felé, bal kezében, edényben tartja az öt Istennő szívét, teljesen megtölti szívüket és testüket. Az összes betegséget teljesen eltünteti, mindörökre, nem kell megtapasztalni többé a betegségeket.

Amikor erősen összpontosítasz a vizualizációra, recitáld a Gyógyító Buddha Mantrát.

Ha fertőző-, vagy más betegségben szenvedsz, recitáld a mantrát, tegyél egy kis nyálat a bal tenyeredbe  és dörzsöld meg a jobb gyűrűsujjad hegyével. Ezután, helyezd a jobb kezed gyűrűsujjának a hegyét, a jobb és bal orrlyuk tövéhez, ott van az, az ideg, amit All Daing King Nerwe-nek neveznek. Ekkor az odahelyezett nyál, eléri a betegséget.

Utána, recitáljuk a Szanszkrit betű Mantrát, ez harmonizálásra nagyon jó, és ezt követően a Függő Keletkezés Szív Mantrát.

  Szanszkrit betű Mantra:

OM A AA I II U UU RI RII LI LII E É O AU AM AH SZVAHA
Szanszkrittal egyező:
OM KA KHA GA GHA NGA/
CSA CSHA DZSA DZSHA NYA/
TA THADA DHA NA/
TA THA DA DHA NA/
PA PHA BA BHA MA/
YARA LA VA/
SASHA SZA HAM KSHA SZVAHA

Ez a gyakorlat megszabadít a már megtapasztalt és a még meg nem tapasztalt betegségektől. Ez a kincs, a Lótuszból Született (Padmaszambhava) útbaigazító tanácsa.


Felajánlás
Felajánlásnak megfelel minden; a múltbeli, jelenlegi és a jövőbeni pozitív tettek, melyek boldogságot eredményeztek. Lehet, a jó szívem, amely gondoskodik minden élőlényről és szeret minden élőlényt, amiből jelenleg és a jövőben a mások és az én boldogságom ered, kiváltaná az én elmémből és mások elméjéből is ezt az érzést. Ami már létrejött az én és mások elméjében, az erősödni fog.

Minden pozitív cselekedetem a múltból, a jelenben és a jövőben jelentkezik, minden szent lény, anyám és apám boldogok, és ennek a boldogságnak egyedül én vagyok az okozója. A szerencsétlen lények birodalma (pokol, éhes szellemek és állatok) örökre elnéptelenedik. A szent lények, felajánlják életüket, hogy másoknak boldogságot okozzanak. Bárcsak, az imáimmal én magam okoznám közvetlenül a boldogságukat.

Minden pozitív cselekedetem a múltból, jelenleg és a jövőben hozzon hasznot, boldogságot ezeknek a kifáradt, szent lényeknek. Bárcsak elérnék a határtalan boldogságot és a teljes megvilágosodást -ez az elmének olyan állapota, amelyben minden tévedéstől mentes és birtokol minden pozitív tulajdonságot- és mindenkit abba az állapotba vezetnének.