Védelmező Mahakálák Gyakorlatai

Az oldalon olvasható információk szabadon hozzáférhető nem titkos anyagok, melyek a forrás megjelöléseken ellenőrizhetőek. 

A védelmező Mahakalák intenzív gyakorlatának előfeltétele a meditálórészéről a haragos Jidámként való megjelenés (személyes Buddha aspektus mint például Vadzsrapáni, Vadzsrakilaja, Hajagriva, Vajrajogini stb.) és az így végzet meditáció és felajánlás.

Ez alól kivételt képez Fehér Mahakála gyakorlata, melyben a gyakorló hétköznapi formájában is és Fehér Mahakalával azonusulva is bátran gyakorolhat lásd alul. 

Illetve bizonyos Mahakála típusokkal való azonosuló szádhanák pl. Yeshe Gonpo és Gurgyi Gonpo Panjarathna Mahakala melyekben csak a Mahakala típussal azonosul a gyakorló ha van beavatása hozzá.

Nagy Fekete, Fekete Köpeny és Nagy Fehér Mahakálák - Karma Kagyü Menedékfa részlet
Shanglon Dorje Dudul- the wealth and health protector.
 Jólét és egészség védelmező Shanglon Mahakála

"Mahakála a “Nagy Fekete” A tibeti buddhizmus minden iskolájában; a gyakorlók legfontosabbnak tekintett Tanvédő-Dharmapalája, a buddhista tanításokat védő szellemek között. Ez a félelmetes isteni figura, aki elpusztítja a démonokat, megsemmisíti és eltávolítja az akadályokat, működhet mint Jidám vagy meditációs istenség, vagy mint Sungma, egy oltalmazó és védő szellem ami a tanításokat és azok gyakorlóit védi.  Mint meditációs istenség, ő  úgy van számon tartva mint az együttérzés nagy Bódhiszattvájának Avalokiteshvarának a haragos emanációja (a hatkarú fekete és fehér), aki felveszi ezt a félelmest formát amikor a békés megoldások nem működnek, hogy leigázza és átalakítsa az akadályokat és a fenyegetésektől származó negatív energiákat." részlet Láma Vadzsranáta Mahakála tanításából

Hatkarú változatai az indiai Savaripa és a tibeti Khyungpo Naldzsor és  Táranáta  átadási vonalából származnak és a Dalai Láma Fővédelmező gyakorlatai is egyben.

Kétkarú Bernagchen  (Fekete Köpeny) gyakorlata az indiai Mahasziddha Dombi Herukától származik a tibeti Zangkar Lotsava és Pomdrakpa átadásán át jutva a Második Karmapa Karma Paksihoz, aki ezt Guru Rinpocsétől termaként is megkapta ebben az átadásban Szamatabhadra megnyílvánulásaként tanították de úgy tartják számon, hogy a Karmapák elválaszthatatlanok Fekete köpenytől az Ő megtestesülései is egyben amellett, hogy a hagyomány fő védelmezői. Védelmezőként, van egy hetvenöt Natha vagy Gonpo-ból álló csoportja, akik közül sokan tartoznak a Tanvédő Dharmapalák tizedik magasabb rendjébe. Magyarországon a Kétkarú Bernagchen Mahakála(Fekete Köpeny), az általános védelmező hatkarú fekete(Nagyfekete) és jólét védelmező Fehér Mahakála(Nagy Fehér kívánságteljesítő ékkő), valamint a tibeti orvosi hagyomány fővédelmezőjének (Shanglon Gyógyító Mahakála) gyakorlatát végzik intenzíven; Tiszteletreméltó Láma Ole Nydhal (Fekete Köpeny), Láma Csöpel(Nagy Fekete és Fekete Köpeny), és Láma Kalsang (Nagy Fehér kívánságteljesítő ékkő), és az Orvos Láma Dr. Nida Chenagtsang (Shanglon Gyógyító Mahakála) odaadó tanítványai.

Az alábbi gyakorlatok tökéletes működéséhez nagyon ajánlott részt venni ezzel kapcsolatos vezetett meditáción (gom lung), és magyarázaton (tri lung) Magyarországon Láma Ole, Láma Csöpel, Láma Kalszang és az Orvos Láma Dr. Nida Chenagtsang központjaiban.

Karmapák: Thaje Dorje Karmapa és Urgyen Trinley Karmapa


Fekete Köpeny Rövid Megidézése
és Gánapudzsa Felajánlás(tantrikus örömünnep) Gyakorlata


https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/9/3/8/93882.jpg

A Mahakala Practice
An Offering to the Dharma Protectors
Mahakala

(Tib. Nakpo Chenpo)
forrás: NamoBuddhaPublications.com
https://namobuddhapub.org/zc/free
http://namobuddhapub.org/files/practices/ThranguR-Short_Mahakala_Practice.pdf
magyar fordítás: a szerkesztő Kovács Endre

https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/3/0/9/30904-Annotated_Image.jpg

A Mahakala Prayer

OM MA DAG NÖ CHÜ TONG PAR JANG
OM The impure world and beings are purified into emptiness.
OM Minden tisztátlanság a világban és létezésben feloszlik az ürességben.

TONG PAY NGANG LE YE SHE KYI
From emptiness appears wisdom’s wind,
Az ürességből megjelenik a bölcsesség szele,

LUNG ME THÖ GYE TENG NYI DU
Fire, and hearth-stone skulls.
A tűzön egy koponyatál van.

THÖ PAR SHA NGA DÜ TSI NGA
Upon them is a kapala containing the five meats and five amritas.
E tál az ötféle hússal és folyadékkal van tele

LUNG ME KOL WAY DAM TSIK PAY
The air and fire cause the samaya-amrita to boil;
Amit a bölcsesség szele által táplált tűz felforral és átalakít a Szamaja nektárjává

DÜ TSI RAB BAR Ö NYI DE
It shines with intensely bright light
Ez a nektár ragyogóan sugárzik

YE SHE DÜ TSI CHEN DRANG NE
That invites the jnana-amrita.
ami meghívja a Bölcsesség nektárt, és elvegyülnek

YER ME OM DANG AH HUNG GI
The amritas become inseparable, are blessed by OM AH HUNG,
A nektárok elválaszthatatlanná válnak és meg vannak áldva az OM AH HUNG mantra által,

JIN LAB DRI RO TSUNG ME GYUR
And have an unequaled flavor and aroma.
összetéveszthetetlen ízzel és aromával rendelkezve.

TSA GYU LAMA YIDAM HLA TSOK DANG
The root and lineage gurus, the yidam deities,
A vonal összes lámáját, a jidámokat (meditációs istenségeket)

PAWO KHANDRO CHÖ KYONG TSOK CHEN DRANG
The dakas, dakinis, and dharma protectors are invited.
Tantrikus Istenségeket és Istennőket, a Dharma védelmezőit mind megidézzük.

DÜN GYI NAM KHAR TRIN ZHIN TIB PAR GYUR
They gather as thick as clouds in space before me.
Ők összegyülnek, mint egy nagy felhő előttünk a térben.

YIDAM KÜN DÜ TSA WAY LAMA CHÖ
I offer to the root guru, who is the union of all the yidams;
Felajánlást adok a Lámának, aki az összes jidámot magában foglalja.

KÖN CHOK KÜN DÜ TSA WAY LAMA CHÖ
I offer to the root guru, who is the union of the three jewels;
Felajánlást adok a Lámának, aki a három drágakövet magában foglalja.

CHÖ KYONG KÜN DÜ TSA WAY LAMA CHÖ
I offer to the root guru, who is the union of all the dharma protectors;
Felajánlást adok a Lámának, aki az összes Dharma védelmezőt magában foglalja.

CHE PAR CHÖ KYONG BER GYI NA ZA CHEN
I offer, in particular, to the dharma protectors who wear a cloak (Mahakala)
Külön felajánlást adok a Dharma védelmezőknek, akik a fekete kabátot hordják (Mahakala)

PALDEN LHAMO RANG JUNG GYALMO NI
And to Palden Lhamo Rangjung Gyalmo (Mahakali)
Palden Lhamo Rangjung Gyalmonak (Mahakali)

CHE CHAM KHOR DANG CHE PA CHÖ PAR GYI
To this Mahakala and Mahakali, and to their entourage,
A Mahakalának és Mahakálinak és környezetükben levő kíséretüknek.

GYALPO NAM MANG THÖ SE NGAG KYI DAG
King Vaisravana, who is king of the northern direction and Ngadak,
Vaisravananak, a északi irány királyának és Ngadaknak.

DORJE LEG PA SIN GÖN ZHING KYONG DANG
Dorje Legpa, Singon, and Shing-kyong,
Dorje Legpanak, Singonnak és Shing-kyongnak.

KAR NAK DORJE GYALPO LA SOG PAY
Karnak Dorje Gyalpo, and all the others
Karnak Dorje Gyalponak és az összes védelmezőnek

KARMAPA YI TEN PA KYONG NAM LA
Who protect the teachings of the Karmapas,
Aki a Karmapák tanításait védi,

ZAG ME SHA NGA DÜ TSI NGA CHOK GI
Receive this offering of the supreme torma
fogadjátok ezt a legfelsőbb Torma felajánlást,

TORMA TSA GYE PENTSA AMRITA
Of the immaculate five meats and amritas,
ami az ötféle kifogástalan húsból és nektárból áll.

DZA GE RAK TAY YÖN CHAB CHÖ PAR ZHE
The living five amritas
Ezt az eleven őt rakta nektár,

DÖ YÖN NGA DANG SANG WAY CHÖ PA DANG
With eight principal ingredients, and the liquid offering of rakta.
italt, a nyolc alapvető alkotóelemmel.

DE KHO NA YI KÜN ZANG CHÖ PE CHÖ
I make the Samantabhadra offering of the five sensory pleasures,
Felajánlom Szamantabhadra öt érzéki gyönyör felajánlását,

CHÖ KYI KYÖN DAG YÖN TEN DZOG PA DEY
The secret offerings and the “thatness” offering,
A titkos felajánlásokat és az "AZság" felajánlást,

NE TSUL JI ZHIN TOK PAY GO SUM GYI
With a true understanding of the actual nature of your perfection of qualities and your
faultlessness,
Igaz megértésével természeted tökéletességének és nagyszerűségének.

TÖ PA MA LU PA YI TÖ PAR GYI
I praise you with every single praise that can be made by body, speech, and mind.
Dicsőítelek téged minden lehetséges módon, ahogy lehet testtel, beszéddel és  tudattal.

KHYÖ LA DÖ DÖN SOL WA TAB PA NI
I pray to you for the fulfillment of my wishes.
Imádkozok hozzád, hogy teljesíts be minden hasznos kívánságom.

DAG SOG KÜN LA CHOK DANG THUN MONG GI
Bestow upon me and all others as I sit upon this seat,
Add meg nekem és mindenki másnak mi alatt itt ülünk,

NGÖ DRUP TEN THOG DI LA TSÖL WA DANG
The supreme and the common siddhis.
a legmagasabb és a világi képességeket.

KHYE PAR TSE RING NE ME PAL JOR GYE
I pray in particular for the increase of our life spans, health, prosperity, and wealth.
Imádkozom hozzád a hosszú életünkért, egészségünkért, jólétünkért és gazdaságunkért.

YI LA SAM TSE KE CHIK TSAM NYI LA
I pray that all I wish for in my mind will be instantly accomplished,
Imádkozok, hogy tudatom minden hasznos kívánsága azonnal valósuljon meg,

DRUP NE KARMAPA YI ZHE PA KÜN
So that I will quickly accomplish every teaching of the Karmapas.
Hogy így gyorsan megvalósítsam a Karmapák összes tanítását.

DA GI MA LU NYUR DU DRUP PA DANG
I pray that you grant me, in this very moment,
Imádkozok, hogy adj most nekem,

KARMAPA YI TEN LA NÖ CHE NAM
The powers that will enable me
olyan erőt mellyel

DAG GI THAL WA ZHIN DU LOG PA YI
To destroy into dust
porrá zúzhatok mindent

NÜ PA DA TA NYI DU TSAL DU SOL
All those who harm the teachings of the Karmapas.
ami árt a Karmapák tanításának.

DE TAR CHÖ TÖ DE PAY GEWA DE
I dedicate the positive power of my offering, praise, and faith
Felajánlom imáim, felajánlásaim és hitem összes pozitív energiáját

MA GYUR DRO WA SEM CHEN THAM CHE KÜN
To all beings, who have all been my mother,
az összes létező lénynek, akik eddigi életeimben anyáim voltak,

DZOG PAY SANG GYE GO PHANG THŌB CHIR NGO
So that they will obtain the state of complete Buddhahood.
Hogy így elérjék a tökéletes Buddhaság állapotát.

Composed by Jetsun Mikyo Dorje, The Eighth Karmapa (1507-1554), in answer to the supplication made
by Rinchen Palmo.
Írta Jetsun Mikyo Dorje 8.Karmapa (1507-1554)Rinchen Palmo kérésére.

Mahakala’s Mantra:

OM SHRI MAHAKALA YAK KHYA BETALI HUNG DZA

az alábbi linken a teljes gyakorlat és a mantra hagyományos szertartásos formában hallgatható és letölthető
http://namobuddhapub.org/files/practices/KhenpoJigme-Mahakala.mp3
(Ezen Mahakála mantrát kizárólag suttogva magunkban recitáljuk! a szerk.)

A mantra átadása a fenti gyakorlathoz az alábbi videóban hallgatható még meg rövid instrukcióval a 4.24. perctől: https://youtu.be/_IhulN-xgg4?t=263
Thrangu Rinpocse és Urgyen Trinley Karmapa

Urgyen Trinley Karmapa és Thrangu Rinpocse


https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/7/7/5/775.jpg

https://tyreso-retreat.org/wp-content/uploads/2019/05/teachers_Karmapa_LamaOleNydahl_Hannah_Nydahl_diamonday_buddhism.jpg
KARMAPA CSENNO-KARMAPA CSENNO-KARMAPA CSENNO-KARMAPA CSENNO-KARMAPA CSENNO

https://d188rgcu4zozwl.cloudfront.net/content/B07KPCBQXG/resources/484012720

Ezen védelmező gyakorlat biztonságos végzéséhez nélkülözhetetlen háttér információk, a helyes meditációs gyakorlatról, az alábbi könyvekből sajátíthatóak el:

Láma Ole Nydahl - Ahogy a dolgok vannak, Korszerű bevezetés Buddha tanításába http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/

Láma Ole Nydahl - A Nagy Pecsét, A Gyémánt Út buddhizmus mahámudra-látásmódja http://mek.oszk.hu/05700/05753/html/

Láma Ole Nydahl - Belépés a Gyémánt Útra 
http://mek.oszk.hu/05700/05744/html/

Láma Ole Nydahl - Egy jógi 108 válasza sorozat
http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses.phtml?id=5816&sub_id=1&table=dc_creator&megnevezes=%27szerzo%27&mezoertek1=Ole&mezoertek2=Nydahl


Az első általános Náta (Nagy Fekete Mahakála) rövid gyakorlata

forrás:
http://www.gyutofoundation.org/downloads/doc_download/6ArmMahakalaFPMT.pdf

https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/4/6/5/465.jpg
Láma Csöpel Mesterével Láma Ngawanggal
https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/8/9/7/89742.jpg

Praise of the Six-Arm Lord Mahakala

HUM
Nyur dzä chän rä zig la chhag tshäl lo
Zhab dub dang chä vi na ya ka nän
Nag po chhen po tag gi sham thab chän
Chhag drug drül gyi gyän gyi nam par gyän
Yä pa dri gug bar wa threng wa dzin

Tha ma da ma ru ni drag tu thröl
Yön pa thö pa dang ni dung tse sum
De zhin zhag pa zung nä chhing war je
Drag pöi zhäl ni chhe wa nam par tsig

Chän sum drag po u tra gyen du bar
Träl war sin dhu ra yi leg par jug
Chi wor mi kyö gyäl pöi gyä tap tän
Trag dzag mi go nga chüi do shäl chän

Rin chhen thö kam nga yi u la gyän
Shing lä jön nä tor ma len dzä päi
Päl dän chhag drug pa la chhag tshäl tö
Sang gyä tän pa nyän po sung wa dang

Kön chhog u phang nyän po tö pa dang
Dag chag pön lob khor dang chä nam kyi
Kyen ngän bar chhä tham chä zhi wa dang
Chi dö ngö drub nyur du tsäl du söl

HUM
Quick-acting Avalokita, homage to you!
Wearing anklets, you trample Ganesha.
Mahakala, you wear a tiger skin loincloth.
Fully adorned with snake ornaments on your six arms,
The [first] right holds a drigu, the middle a mala,

The last plays violently a damaru;
The left [hands] hold a skullcup and a three-pronged lance,
And, likewise, a noose, which serves for tying up.
Your wrathful mouth completely bares its fangs.

Your three eyes are fierce. The hair of your head blazes upward.
Your forehead is properly anointed with red lead.
On your crown, Akshobhya’s royal presence is fixed.
You wear a great necklace of fifty human heads, dripping blood.

On your crown you are adorned with five dry, jeweled skulls.
You come from your tree and accept our torma offering,
Glorious six-arm one, homage and praise to you!
Sternly protect the doctrine of the Buddha!

Sternly praise the height of power of the Jewels!
For us – teachers, disciples, and entourage –
Please quell all bad conditions and obstructions,
And grant us quickly whatever siddhis we wish!

Mantra of the Six-Arm Lord Mahakala
OM VAJRA MAHAKALA KSHIM KSHETRA VIGHAN VINAYA TRA
HUM HUM PHAT PHAT SVAHA
(Hangosan és énekelve is recitálható. a szerk.)

Colophon:
This prayer was composed by the great yogi Drubchen Shawari who wrote this prayer during
a vision of Mahakala that appeared to him gradually from the feet upwards.
Translation by Martin Willson, DHATU. © Martin Willson, 1985.
It has been reprinted from Rites and Prayers, Wisdom Publications, 1985.

https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/7/9/4/794z.jpg


A második általános Náta (Nagy Fehér Mahakála) rövid gyakorlata

forrás:
https://tibetan-translations.com/2018/05/12/the-dhara%E1%B9%87i-of-white-mahakala-the-wish-fulfilling-jewel-the-second-form-of-the-protector-mahakala/

https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/1/0/2/102243.jpg

The Dhāraṇī of White Mahākāla, the Wish-Fulfilling Jewel:
The Second Form of the Protector Mahākāla

(mgon bka’ gnyis pa/ mgon dkar yid bzhin nor bu’i gzungs bzhugs so)

From ‘The Compendium of Regular Practices for Sacred Names and Dhāraṇīs’ (mtshan-gzungs rgyun-khyer phyogs-bsgrigs)
Extracted from ‘The Treasure Mine of Practice Methods’ (sgrub-thabs rin-chen ‘byung-gnas),

by the 7th Panchen Lama, Lobzang Pelden Tenpa’y Nyima (pan-chen sku-phreng bdun-pa blo-bzang dpal-ldan bstan-pa’i nyi-ma, 1782–1853)

Arranged and published by the Gansu Ethnic Publishing House
(kan-su’u mi-rigs dpe-skrun-khang), 1996

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, 2018


GÖN-PO YIY-ZHIN NOR-BU T’UK-JÉ CHEN

Mahākāla the Wish-Fulfilling Jewel, imbued with compassion,

KUM-DOK GANG-RI TAR KAR Ö-ZER T’RO

White in bodily color like a snow mountain, radiating forth beams of light,

DRO-WA’Y UL-P’ONG MA-LÜ ZHI-DZAY-PA

Ensuring the pacification of all living beings’ poverty:

DÖ-GU’I NGÖ-DRUP TSÖL LA CH’AK-TS’EL TÖ

To the one who grants whatever Siddhis1 are desired, I pay homage and praise.


[The Dhāraṇī-Mantra is as follows:]

OṂ GURU MAHĀKĀLA HARINISA SIDDHI JAH

[Tibetan pronunciation:

OṂ GURU MAHĀKĀLA HARINISA SIDDHI DZAH]

Recite as much as possible.
(Hangosan és énekelve is recitálható. a szerk.)

[Dedication Prayer:]

KHYEY LA TÖ CHING SÖL-WA TAP-PA’Y T’Ü
By the power of praising and supplicating you,

DAK SOK GANG-DU NAY-PA’Y SA-CH’OK DÉR
In whatever places I and others may dwell,

NAY DANG UL-P’ONG T’AP-TSÖ ZHI-WA DANG
Please pacify illness, poverty, and conflict;

CH’Ö DANG TRA-SHIY P’EL-WAR DZAY DU SÖL
And ensure the flourishing of Dharma and good fortune.

(Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, May 12th 2018, in Bucharest, Romania.)

1spiritual attainments (siddhi/dngos grub)

Szakja Trizin és Láma Kalszang
http://www.szakja.hu/magyar/index.htm

https://www.himalayanart.org/images/items/resized/2000px/3/2/3/32376.jpg


Shanglon Gyógyító Mahakála rövid napi gyakorlata
az Orvos Láma Nida Chenagtsang átadásában

Shanglon Dorje Dudul- the wealth and health protector.

forrás: Dr.Nida; Shanglon Dorje Dudul nevü facebook oldala

míg a rövid békéset hangosan és akár énekelve is recitálható. a szerk.)Az Orvos Láma Dr. Nida Chenagtsang


A fenti gyakorlatok tökéletes működéséhez nagyon ajánlott részt venni ezzel kapcsolatos vezetett meditáción (gom lung), és magyarázaton (tri lung) Láma Ole, Láma Csöpel, Láma Kalszang és az Orvos Láma Dr. Nida Chenagtsang központjaiban.

Közösségi Mahakála gyakorlások lásd a Lámák és tanítványaik honlapjain
Láma Ole Nydhal (Fekete Köpeny)
http://www.buddhizmusma.hu/
Láma Csöpel(Nagy Fekete és Fekete Köpeny)
https://buddha-tar.hu/
Láma Kalsang (Nagy Fehér)
http://www.szakja.hu/magyar/index.htm
Láma Dr. Nida Chenagtsang (Shanglon Gyógyító Mahakála)
https://www.facebook.com/HagyomanyosTibetiOrvoslas/

További hasznos információk az alábbi két könyvben találhatóak:
URGYEN: KARMA PAKSI, A MEGÉRTÉS MÁGIKUS KULCSA
https://samadhishop.hu/nepali-tibeti-buddhista-bolt/samadhi-buddhista-dharma-konyv/urgyen-karma-paksi-a-megertes-magikus-kulcsa/

Száraz Róbert: Démonok és Védelmezők a tibeti buddhizmusban

http://www.dakinikonyvek.hu/konyv/tibet/egyeb/demonok-es-vedelmezok-tibeti-buddhizmusban

HUNG        HUNG        HUNG