Kötelékek Megtisztítása


༄༅། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་གྲིབ་སྦྱང་བའི་ཐབས་བཞུགས།

A Method of Purifying Samaya Violations by Relying on the Glorious Guru Vajrasattva
by Mipham Rinpoche

A Dicsőséges Gyémánt Tudat Guru Vadzsraszattva Mesterre támaszkodó kötelékek(szamaják) sérüléseit megtisztító módszer
Mipham Rinpocse által


forrás: https://www.lotsawahouse.org/.../puriyfing-samaya...

བདག་གི་སྙིང་དབུས་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །
dak gi nying ü pema dawé teng
Upon a lotus and moon disc at the center of my heart

Lótusz és hold korongon a szívem közepében*

རྩ་བའི་བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས། །
tsawé lama palden dorjé sem
Is the glorious Vajrasattva, my root Guru,

a Dícsőséges Gyémánt Tudat Vadzsraszattva a Gyökér Mesterem

དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལོངས་སྐུའི་ཆས། །
karsal dorjé dril dzin longkü ché
Pure white in color, holding vajra and bell and with the dress of a saṃbhogakāya,

Tiszta fehér színű, gyémánt jogart és csengőt tart a gyönyörtest öltözékével díszítve,

བདེ་ཆེན་སྙེམས་མ་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར། །
dechen nyemma yum dang nyampar jor
In union with the consort, Vajragarvā of great bliss.1

Egyesülésében társnőjével a nagy gyönyör Vadzsragarvával.

སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུན། །
ku lé özer dütsi karpö gyün
From their bodies, a white stream of amṛta and rays of light flow down filling my entire body.

Testükből, fehér ragyogó amrita nektár árad megtöltve az egész testemet.

བབ་པས་ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དང་། །
babpé lü gang nedön dikdrib dang
Through this, all sicknesses, evil influences, misdeeds, obscurations

Ezáltal minden betegség, gonosz befolyás, vétek és elhomályosulás,

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ནས། །
damtsik nyamchak tamché dak gyur né
And violations of samaya are completely purified.

valamint a kötelékek megsértése teljesen megtisztul.

བདེ་ཆེན་མཉམ་ཉིད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་གྱུར། །
dechen nyamnyi dorjé ku tob gyur
And I obtain the vajra body of great bliss and equanimity.

És megszerzem a gyémánt test nagy gyönyörét és egykedvűségét.

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧཱུྃཿ
om benza sato hung
Oṃ vajrasattva hūṃ
Om Vadzsraszattva Hum
Om Benzaszatto Hung


ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་ནས་དགེ་བསྔོ་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །
Recite the mantra as many times as you can. Then, conclude with the dedication of merit and verses of auspiciousness.

Recitáld a mantrát amilyen gyakran csak tudod. Majd fejezd be az érdemek felajánlásával és a jókívánságok soraival.ས་སྤྲེལ་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༩ ལ་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་མཆོག་ཏུ་དགེའོ། །
Mipham wrote on the ninth day of the third month of Earth Monkey year (1908). May there be supreme excellence!

Mipham a föld majom évének harmadik hónapjának kilencedik napján írta 1908-ban. Legyen a legmagasabb szintű kiválóság!
| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

| Magyar Fordítás: Kovács Endre 2022.

1. ↑ Although Vajrāṭopā is sometimes given as the Sanskrit name of Vajrasattva's consort, whose Tibetan name is Dorje Nyemma (rdo rje snyems ma), it seems that the correct Sanskrit name, which is attested in extant sources, is Vajragarvā

Habár Vadzsratopa nevet adják néha Vadzsraszattva Gyémánt Tudat tarsnőjének, melynek neve tibetiül Dordzse Nyemma, itt úgy tűnik, hogy a helyes szanszkrit név, amelyről a fennmaradt források tanúskodnak, a Vadzsragarvā

* szívközpontban – szívcsakrában a ford.szerk.


photo/fotó:
https://www.art.dzamlinggar.net/en/vajrasattva-kay