2015. szeptember 16., szerda

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds tanítása 2015 őszén

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds tanítása 2015 őszén

2015. október 10-11./szombat-vasárnap
hétvégi szeminárium
helyszín/sambhala Tibet Központ

Az energiákhoz való hozzáférés és azok csatornázása a tibeti buddhista tantrikus átalakulás módszerei révén

Amikor Padmaszambhava, a kiváló buddhista mester időszámításunk VIII. századában bevezette Tibetbe a vadzsrajánát, a buddhista tantrák módszereit, az országban az akkoriban virágzó tibeti samanizmus, bönként is ismert vallási kultúrájával szembesült. Ennek elutasítása helyett inkább a buddhista tantráról szóló saját tanításaiba integrálta a bennszülött samanista gyakorlatokat. Emellett bekebelezte a buddhista mandalába Tibet régi pre-buddhista pogány hegyi szellemeit védelmezőkként és dharma oltalmazókként. A bennszülött tibeti samanizmus gazdag kulturális öröksége és az indiai eredetű mélységes buddhista tantra egyesülése az, ami egyedi és színes karaktert tulajdonít a tibeti buddhizmusnak.

Az emberi létezésünk három kiterjedése közül, melyek a buddhizmusban test-beszéd- tudatként ismertek, a tantra elsősorban a beszéd aspektusával függ össze, és a saját energia kiterjedésünket, különösképpen a mantra, vagyis a hang teremtő erejét fejezi ki. A tantrikus átalakulás módszerének, szeva-szadhana néven is ismert gyakorlása révén, a gyakorló képessé válik magasabb energiaforrásokhoz hozzáférni és ezeket oly módon átalakítani, hogy belsőleg a tudatosság növeléséhez, míg külsőleg a közvetlen környezet változásához vezessen. Jóllehet a buddhista spirituális gyakorlás magasabb célja a szamszára szenvedésétől való megszabadulás és a Buddha megvilágosodás elérése, a megszabadulás és a megvilágosodás eléréséig továbbra is a szamszára viszonylagos körülményei között találjuk magunkat, napi szinten problémákkal, gondokkal és aggodalmakkal szembesülve, melyek teljes képességünk megvalósításának útjában állnak.
Amint személyesen Padmaszambhava a Rincsen Bumzangban állítja: Azok, akik most értékes emberi életre és intelligenciára tettek szert, ezt követően meg kell szabadítaniuk magukat az ösvényük útjában álló esetleges gátaktól és akadályoktól, amely a jelenlegi és a jövendőbeli életük hasznára válik. Ezért most fortélyos módszereket fogok tanítani a jószerencse, jólét és védelem összegyűjtése céljából.
Ezen szeminárium keretében a Padmaszambhava által tanított szádhana átalakulás gyakorlatait fogjuk megvizsgálni és alkalmazni a magasabb energiaforrásokhoz való hozzáférés és azok csatornázása, a hétköznapi életünk belső és külső körülményeinek javítása céljából.

kapcsolat/Márti      martihum@gmail.com
információ/Sambhala Központ     sambhala@tibet.hu    06 70 431 93432015. október 17-18./szombat-vasárnap
hétvégi szeminárium
helyszín/Sambhala Tibet Központ


Jóléti és mágikus akciógyakorlatok Tibet Nyingmapa hagyományában

Padmaszambhava nem csupán vallási és spirituális tanító volt, aki a vadzsrajána buddhizmust, a megvilágosodáshoz és a szamszárában való szenvedéstől megszabadító ösvényt tanította, hanem a mantra akciógyakorlatok megvalósított szakértője is. Ezek a gyakorlatok nemcsak az egyén, hanem a külső körülmények átalakulására is szolgálnak. A buddhista tantra gyakorlata alapvetően az átalakulás céljából történő energiákkal való bánásmód a gyakorló akaratának és szándékának megfelelően. Legtöbbünk számára a megszabadulás és a megvilágosodás mint végső spirituális cél elérése számos életen keresztül tartó erőfeszítést igényel. Azonban mindeközben a jelenlegi életkörülményeink javításával és az útunkban álló akadályok eltávolításával kell foglalkoznunk.
Hagyományosan a buddhista szerzetesek kolostorban elzártan élték az életüket, távol tartva magukat a munka, a falu, a nők és a család mindennapi világától. Mindazonáltal Padmaszambhava Ngakpaként ismert követői, szó szerint akik mantrákat használnak, hatásosan éltek és működtek a világban. Emiatt Padmaszambhava számos gyakorlati módszert tanított a bőség és jólét megvalósítására, valamint az ellenségektől és az ártó szellemektől származó pszichikus és mágikus támadások elleni védelem céljából.
A legelejétől kezdve a mágikus gyakorlás minden esetben nagyon eklektikus volt, és nem korlátozódott egyetlen kultúrára vagy vallási hagyományra sem. Ezért Tibetben számos olyan gyakorlatot találunk, melyek az Indiából érkező buddhizmust megelőzően, a korábban virágzó tibeti sámán és bönpo hagyományból származnak. Mindazonáltal a magas mágikus gyakorlás a mágikus akarat, a mthu művelését követeli meg, amely meditáció és szádhana által fejlődik. A hangsúly itt minden esetben olyan gyakorlatokon van, melyek a hétköznapi életben a jólét, a siker és a szeretők bevonzására, a betegségek gyógyítására, az akadályok elhárítására, a szolgák eligazítására, az ellenségek megtévesztésére és legyőzésére, a pszichikus és mágikus támadások megállítására szolgálnak.
A szeminárium során kitérünk a jövendölésre, a meditációra és a vizualizációra, a mantrákra és a megidézésekre, valamint az anyagok rituális használatára az energiák csatornázása és a szellemeknek történő felajánlása céljából.

kapcsolat/Marti    martihum@gmail.com,
információ/Sambhala Központ    sambhala@tibet.hu  06 70 431 9343