AMITÁJUSZ


forrás: https://www.padmasambhava.org/2018/05/2018-pbc-mantra-accumulation-of-buddha-amitayus/

Amitayus (Skt. Amitāyus, Tib. ཚེ་དཔག་མེད་, Tsepakmé; Wyl. tshe dpag med) Amitabha egy sambhogakája aspektusa, amely különösen a hosszú élethez kapcsolódik.

Az alábbi ima egy híres terma, amelyet az Összes Ékszerek Uniója néven ismert a nagy terton Jatson Nyingpo által kinyilatkoztatott, és a PBC Daily Prayers szádhana imakönyv 58-59. oldalán található.

Kérjük, Gyakoroljátok a "Három Nemes Keret" szerint, amit Longchenpa, Mipham Rinpocse és oly sok vonalbeli mester tanított:

  1. A Nemes Kezdet, a Menedék és a Bodhichitta, valamint a vonalbeli imák és az elmének a Dharma felé fordítása.

  2. A Nemes Közép a Vizualizáció Kifejlesztő fázisának és a Feloldódás Beteljesítő fázisának gyakorlása, miközben a nem-ragaszkodó bölcsesség üresség-tudatosságában (abszolút bódhicsitta) maradunk.

  3. A Nemes Befejezése az Odaadás, Felajánlás és a Jókívánság imákkal.

Kezdjük a Hétsoros ima háromszori recitálásával, majd a hagyomány vonal imái következnek.

NAMO GURU BYE
NAMO DEVA BYE
NAMO DAKINI BYE

minden lény javára menedéket veszünk a Guruban, a Dévákban és a Dákinikben

1. Invokáció (A guru megidézése)

HUNG
URGYEN JÜLGYI NUBCSÁN CÁM

Hum ugyen birodalmának, északnyugat irányban,
PEMÁ GESZÁR DONG PO LÁ
lótuszvirág kelyhének virágporos ágyában,
JÁCEN CSOGGI NGÖNDRUB NYE
csodálatos, magasztos sziddhit megvalósított,
PEMÁ DZSUGNE SE SZU TRÁG
lótuszban születetnek magasztalják nevedet,
KORDU KÁNDRO MÁPÖ KOR
dákinik kiséreted,
KJE KJI DZSESZU DÁDRUB KJI
nyomdokodban gyakorlok,
CSIN DZSI LÁB CSIR SE SZU SZOL,
jöjj el, add rám áldásod
GURU PEMÁ SZIDDHI HUM
guru pemá sziddhi hum

Ezután vizualizáljuk Urgyen Padma Rigdzin Amitájuszt az égen magunk előtt, akár egyedüli Buddhaként, akár jab jumként társnőjével egyesülve, és kezdjük a szádhanát az 58. oldalon található Amitájusz tiszteletadás recitálásával, kétszer tibetiül és egyszer angolul.
Folytassuk Amitájusz Buddha mantrájának felhalmozásával, miközben ő a bölcsesség és az együttérzés tiszta gyógyító fényeit sugározza az egész univerzumba, amelyek azonnal egyesülnek az összes buddha áldásával, eltávolítanak minden akadályt, és meggyógyítanak minden egyensúlytalanságot, minden érző lényt a megvilágosodás nagy boldogságába helyezve:

OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI AYUKE HUNG NRI DZA

magyar kiejtéssel

OM ÁH HUM VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI AJUSE HUM NRI DZÁBuddha Amitájusz napi rövid gyakorlata

a Szutráknak és Tantráknak megfelelően


HRI DÜ SUM SZANG JE KÜN JI NGO WO NYI

HRI A három idő Buddháinak Lényege.

DRO NAM MA LÜ DRÖ WE DE PÖN CHOG

Magasztos vezető ki minden lényt megszabadítasz

OR JEN PEMA RIG DZIN TSE PAG ME

Orgyen Pema Rigdzin Tsepame,

DAG GI LÜ NGAG YI SUM JIN LOB LA

Áld meg a testem, beszédem és tudatom.

CHI ME TSE YI NGO DRUB TSAL DU SÖL

Add meg a halhatatlan élet erejét.


OM AH HUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI AYUKE HUNG NRI DZA

magyar kiejtéssel

OM ÁH HUM VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI AJUSE HUM NRI DZÁ


NE RIG ZHI JA TSA ZHI DANG

A 404-féle betegség,

CHEN NGEN NYI TRI CHIG TONG DANG

A 21000 -féle rossz körülmény,

YE DROG SUM JA DRUG CHU DANG

A 360 -féle csapás és megpróbáltatás,

GEG RIG TONG TRAG JE CHU SOG

A 80000-féle akadály,

TSE YI BAR CHE MI TÜN CHOG

És az élet minden kellemetlensége,

TAM CHE JANG ZHING DAG JUR CHIG

Távozzon el és tisztuljon meg!

Jatson Nyingpo a „Minden Drágakő Egysége” terma tanításából


Miután a meditációd során felhalmoztad a mantrákat, Buddha Amitájusz beléd olvad és feloldódik benned. Ilyenkor maradj csendes meditációban, amíg csak időd engedi, megmaradva az valódi természetedben.


Befejezésül recitáld az 59. oldalon található rövid odaadó imát (lásd fenti tibeti szöveges rész) tibeti és angol v. magyar nyelven, valamint ha időd engedi recitáld a 28-42. oldalon található bővebb felajánló és jókívánság imákat mondva minden lény azonnali boldogságáért és megvilágosodásáért.

A fenti mantra Jatson Nyingpo más termájában pl. a Könchog Chidu meditációban, különböző vizualizációval kerül alkalmazásra(a szerk.)

Ha önmagunk gyógyítására vagy fő meditációs gyakorlatként szeretnénk használni a fenti meditációt és mantrát akkor gyakorolhatjuk intenzíven napi hat üléses guru jóga (six session guru yoga) gyakorlatban:

1. Az első ülésben a külső guru jógát gyakorolva a buddha aspektus előtünk van és jönnek belőle a fények a 1-3-5 csakránkba beavatva meg áldva meg gyógyítva minket.

2. A második ülésben a belső guru jógát gyakorolva a buddha aspektus fölötünk v. fejünk tetején van és jön belőle a tisztító-gyógyító fény nektár ami lefelé-felfelé és minden irányba tisztít minket.

3. A harmadik ülésben a titkos guru jógát gyakorolva a buddha aspektus szívünkben egyedül van és a fénynektár szétárad belőle megadva a buddhák meghatalmazásainak áramát és a sziddhiket. Ha masszírozunk ez a fény-prána energia a kezeinken keresztül beleárad a páciensbe és őt is meggyógyítja. Valamint beteg szerettünk szívében is vizualizálva vagy a feje felett elképzelve gyógyítva őt; így mások gyógyítására is használhatjuk.

4. A negyedik ülésben a titkos guru jógát gyakorolva a buddha aspektus szívünkben társnőjével egyesülésben van és a fénynektár szétárad belőlük megadva a buddhák meghatalmazásainak áramát és a sziddhiket.

5. Az ötödik ülésben a még titkosabb guru jógát gyakorolva az egész testünk válik az egyedüli buddha aspektussá (kifejlesztő fázis) és a szívünkből fényárad ki és vissza megkapva a buddhák meghatalmazásainak áramát és a sziddhiket.

6. A hatodik ülésben a titkosabb guru jóga legtitkosabb formáját gyakorolva az egész testünk válik az egyesült buddha aspektussá (magas tantrikus kifejlesztő fázis) és a szívünkből fényárad ki és vissza megkapva a buddhák meghatalmazásainak áramát, a hosszú életet, a sziddhiket és megszabadítva a lényeket a szenvedéstől. Ha nincsen meghatalmazásunk a buddha aspektusra akkor csak az első három fázist gyakoroljuk! (A szerk.ford.)

 
A LÉNYEGI GYAKORLAT:

A guru-jógában valójában az a leglényegesebb, hogy csendben egyesítsük tudatunkat a guruéval, és ismételgessük a mantrát. Lehet, hogy elég egyszerűnek tűnik, de ebből áll csupán a guru-jóga. Düdzsom Rinpocse magyarázata szerint a tibeti naldzsor (rnal-'byor) szó, amely 'jógát jelent, két részre bontható; nal (rnal) azt jelenti: "a tudat természetében megpihenni", a dzsor ('byor) pedig annyit tesz, mint "együtt folyni" a szemlélettel, és kisugározni azt. Tudatunkat tehát elegyítjük Guru Rinpocse bölcsesség-tudatával, és együtt folyunk a mantrával, hagyjuk vitetni magunkat; hagyjuk, hogy a mantra megérlelje a Rigpánkat.Ez a guru-jóga gyakorlat lényege: ahogy a mantrát mondogatjuk, és a Rigpa állapotában ücsörgünk, felismerjük, hogy a Rigpa Padmaszambava.

Ahogy maga Padmaszambava mondta: "Padmaszambava maga a tudat; ezen kívül nincs más gyakorlat, sem meditáció."

Amikor a Rigpa állapotában nyugszunk, azt ismerjük föl, mint abszolút lámát. Ezután minél többet idézzük meg az áldását, annál jobban erősödik a Rigpánk. A Rigpa láma egyre inkább megáldja a Rigpánkat. Mi pedig a következő megfontolásokkal idézzük a segítségét:

– "Felismerve, s emlékezetembe idézve, hogy a láma a saját Rigpám, vérteződjön fel a testem, beszédem és tudatom vadzsra-tested, beszéded és tudatot áldásával, és váljék eggyé tudatom a tiéddel!"

Ahogy csendben üldögélünk, Padmaszambava(Amitájusz) képében megidézzük valamennyi mester és Buddha áldását, mint tiszta fény-alakot. Ezután egyesítjük vele a tudatunkat, s közben halkan mondogatjuk a mantrát. így közönséges tudatunk a Buddhák bölcsesség-tudatává válik.

"For those who recite the Guru Siddhi mantra, whether they are common or uncommon disciples of me, Padma, [the benefits are as follows]:
Azok számár akik a Guru Sziddhi mantrát recitálják, akár hétköznapi vagy különleges tanítványaim nekem, Padmának. (a jótétemények a következők):

Reciting the mantra twenty-one times a day will completely dispel outer, inner and secret obstacles.
21-szer recitálva naponta teljesen eloszlatja a külső, belső és titkos akadályokat.

Reciting the mantra one hundred eight times a day will purify the defilements of many countless eons and previous lifetimes will be recalled.
108-szer recitálva naponta megtisztítja számtalan számú eón szennyeződését, és a korábbi életeket(emlékeket, életerőket) visszahívja.

By reciting even more mantras, all the accomplishments of the four enlightened activities will be effortlessly carried out.
Ennél több mantrát recitálva, a négy megvilágosodott aktivitás minden megvalósítása, erőfeszítés nélkül valósul meg.

And, it goes without saying, that by reciting the mantra one thousand times a day, natural happiness and supreme accomplishment will be attained in this life.
1000-szer recitálva naponta, magától értetődő, hogy a természetes boldogság és a legfőbb megvalósítás eléretetik ebben az életben.

By just reciting the mantra now and again, even a little, the eight outer and inner fears, illnesses, demonic forces, and obstructive forces will be completely purified and never encountered.
A mantrát recitálva újra és újra(hébe-hóba), éppen csak egy kicsit, a nyolc külső és belső félelelm, betegség, démoni és ártó erők teljesen megtisztulnak, és soha nem találkozunk velük." részlet:

The Benefits of the Essence Guru Siddhi Mantra - The Collected Works of Apang Terton, Vol. 15, pgs. 83-91 forrás: tsogyalcenter.com  fordítás: Kovács Endre

"E mantrát százszor recitálva naponta, pusztán a napi százszori recitálásával megszakítás nélkül, vonzók leszünk másoknak, erőfeszítés-mentesen jutva élelemhez, jóléthez, és a létszükségletekhez.

Ezerszer vagy tízezerszer recitálva naponta, képesek leszünk szó szerint elárasztani másokat a ragyogásunkkal, abban az értelemben, hogy nagyon karizmatikusak és befolyásokkal rendelkezők leszünk, pozitív hatásokat terjesztve másokra, megszerezve az áldások és spirituális hatalmak akadálytalan erejét.

Rendszerességünkkel százezerszer vagy milliószor recitálva, képesek leszünk nagyon nagy hasznára lenni a lényeknek, pontosan úgy, ahogy szeretnénk.

Hárommilliószor vagy hétmilliószor recitálva a mantrát, sosem vállunk el a három idő Buddháitól, elválaszthatatlanok lesztek tőlem. A létezés összes istene és démona ránk fog hallgatni, és felajánlják imáikat.

A legjobb esetben az egyének elérik a szivárványtestet, a megvalósítás végső szintjét ebben az életükben.

Közepes szinten a halál pillanatában a tündöklő ragyogás anya és gyermek aspektusa találkozik.

Csekélyebb szinten, az egyének meglátják arcomat a bardó állapotban, és megszabadulnak a saját helyükön, mert ezek az egyének Ngajab kontinensen születnek újra, a lények hasznára.

A Guru ezt válaszolta Jese Cögyálnak."

részlet: A TIZENNEGYETIK SZÁZADI NAGY TERTÖN KARMA LINGPÁTÓL Fordította: Urgyen

Az alábbiakban Ven Khenchen Palden Sherab Rinpocse és Ven Khenpo Tsewang Dongyal Rinpocse bevezetője látható Buddha Amitayusról, amelyet 2010 májusában tanítottak a Padma Samye Lingben: