Tantra

A (buddhista) tantra ösvényeinek és fokozatainak gyakorlása és megvalósításai. Longchen Rabjam – szerkesztette és kommentálta Thondup Tulku – The Practice of Dzogchen – 391-396.o. Magyar nyers fordítás: Kovács Endre 2024. Eger


A tantrában az ösvények és fokozatok elérését, amelyeket a (
The Practice of Dzogchen könyv)IX. fejezetében a szutrikus gyakorlással kapcsolatban említettünk; mely képességeket-eredményeket a gyakorlás rendkívül ügyes módszereivel érik el.

A tantrában a két szakasz, a kifejlesztő szakasz és a beteljesítő szakasz gyakorlatai révén érjük el az eredményeket.
(Lásd: Láma Thubten Jese - A belső Tűz Gyönyöre https://www.tibet.hu/dharma-bolt-konyvek-bodhiszattva/a-belso-tuz-gyonyore)

A Pema Karpo 21. fejezetében (PK II. kötet) Longchen Rabjam elmagyarázza, hogy a központi csatorna csomóinak feloldásával, a négy csakra kerékben a tudat és levegő/energiájának felhalmozásával fokozatosan eléri a gyakorló a 10 fokozatot és az öt ösvényt.

PK II,175a/5 Itt elmagyarázom ezt a belső (tantrikus) és a külső (szutrikus) képzési módok kombinálásával.

A tantrák ki fejtik a megvilágosodás 37 aspektusát. Az érzékelések átalakításának (rNam-Dag) eszközeként, mint a mandalák; és ez az eszköz bizonyos szempontból hasonlít a jellegzetes (szutrikus) megközelítés tévedhetetlen tanításaihoz.

Tibet régi és új (fordítói) tantrikus hagyománya is egyetért abban, hogy a levegő(szkt. prana tib. lung) és a tudatosság(szkt.bodhi tib. sems) fokozatos felhalmozásával(Las-Su Rung-Ba) a test négy csakrájában lévő csatornákban a "négy ösvény
(amit általános buddhista terminológiában öt ösvénynek neveznek)" tökéletességének erényei felébrednek.

Ezek a 1.felhalmozás, az 2. alkalmazás, a 3. látás és a 4. meditáció ösvényei
(az 5. a „nem meditáció” vagy teljes Buddhaság szintje). A "tíz fokozat" mindegyikén a központi csatorna körüli Roma és Kyangma csatorna 21 csomójából kettőt kioldva az ember egymás után eléri a "tíz fokozat" erényeit; az utolsó csomó kioldásával pedig eléri a Buddhaság állapotát(nem meditáció szintje). Ez a tudósok és mesterek, például Vimalamitra és Padmasambava nézete is...

Ennek a gyakorlásnak két kategóriája van, a levegő/energia(szkt.prana tib. lung) és a tudatosság (szkt.bodhi tib. sems) felhamozása (rLung-Sems Las-Su Rung-Ba) és a tökéletes beteljesítése ('Byong-Ba). A (levegő és a tudat) befogadása ezekbe (a csatornák megfelelő csakráiba) a felhalmozás; és a csomóik feloldása, beleértve az ágacskáik csomóit is, a tökéletes beteljesítés.

A levegőnek és a tudatosságnak a "teremtés csakrájának" a köldöknél(lTe-Ba sPrul-Pa'i Khor-Lo) lévő szirmaiban (vagy küllőkben, ágacskákban) való felhalmozásával keletkeznek a hő-belső tűz(Drod)tapasztalatok, a "Felhalmozás Ösvényének" kis, közepes és nagy szintjeinek jelei.

Ekkor a gyakorló látja a Buddhák arcait a Nirmanakája formában, és képessé válik megnyilvánulások(megtestesülések), és csodák felmutatására, mert meditációja eredményeként elérte a kis (isteni) szemeket, a jövőbelátás és a csodákat(csodatevést); valamint, hogy elnyerte az irányítást (dBang Thob-Pa) a csodák ('Dun-Pa) és a többi, az az a kontempláció "négy csodálatos lába" felett.

Egyes merev (korlátolt) szemléletű emberek azt állítják, hogy a "2. alkalmazás ösvényén" éri el a gyakorló a csodákat, és a "1. felhalmozás ösvényének" nagy szintjén még nem. Ez (helytelen) nem igaz.


1. A FELHALMOZÁS ösvénye (TSONGS-LAM)

175b/6 A levegő(szkt.prana tib. lung) és a tudatosság(szkt.bodhi tib. sems) felhalmozásával (Las-Su Rung-Ba) a köldöknél lévő "teremtés csakrában" a felhalmozódás ösvényének kis, közepes és nagy szintjeinek hő-belső tűz (tapasztalat) jelei keletkeznek.

A gyakorló rendelkezik a megnyilvánulások teremtésével és erejével, mivel elérte a kisebb "isteni szemeket", a jövőbelátást és a csodatevést.


A felhalmozás ösvényének kezdő(alacsony) szintje
176a/5 A "(Felhalmozás ösvényének) kezdő(alacsony) szintjén" az ember tökéletesíti a négy éberséget (Dran-Pa Nye-Bar bZhang-Pa)(szatipathana-tantrikus értelemben):
(A) A test istenségként való vizualizálása (Lásd: pl. Vadzsraszattva meditáció https://atlato.blog.hu/2022/10/26/rovid_kommentar_a_gyemant_tudat_vadzsraszattva_szadhanarol), a test tudatossága(éberség a testfelé)(és ez a kifejlesztő szakasz).

(B) Az érzések és azokhoz kapcsolódó gondolatainak átalakítása, mint eredendő bölcsesség. Az érzés tudatosítása(éberség az érzések felé).

(C) Elmélkedés az elme és a mentális események felmerüléséről és teljes lecsendesítéséről. Az elme tudatossága (éberség a tudat felé); és ezek, (B és C) a tökéletesség a beteljesítő szakasz(fázis) gyakorlása.

(D) Annak felismerése, hogy az észlelések és a benyomások jelenségei olyanok, mint a mája(álomszerű illuziója). A jelenségek tudatosítása(éberség a jelensékek felé). Így mondják a tantrákban.

A (Guhjagarbha) mayajala-tantrában ez áll:

Tantra tanítványa által gyakorolva,
(a) (testének) megáldása a "test tudatossága-(éberség a testfelé)", ahogyan (önmagát) az istenség formájában, mint egy tükörképet érzékeli,
(b) (gondolatainak a nagy ősi bölcsesség állapotába való átalakítása(Dharmadatu-Rigpa) az "érzés tudatossága-(éberség az érzések felé)", a nagy boldogság természete,
(c) a fogalmi képződmények feletti győzelem "az elme (tudatossága)(éberség a tudat felé)", a fogalomalkotásoktól való szabadság, és
(d) a (jelenségek mint valótlan-álmok) mint tükörképek felismerése a "(a tudatosság a jelenségek felé(éberség a jelenségek felé)".

A felhalmozás útjának középhaladó(közepes) szintje
A "négy tökéletes megtisztulás"(Yang-DagsPong-Ba bZhi) egyik gyakorlata.
176b/5 A "kifejlesztő" és a "beteljesítő szakaszában" (a gyakorlásban és annak megvalósításában) haladva, a gyakorló megtisztítja a "négy (elszakadást és a tárgyaihoz) való ragaszkodást" és azok négy ellenszerét, mint valóságosat (Lásd: Szacsen Kunga Nyingpó - Elszakadás a négy ragaszkodástól - https://www.szakja.hu/magyar/Konyvajanlo/index.html). A gyakorló a következőket szemléli egyhegyű tudatossággal, fizikai testével, beszédével és tudati örömteli erőfeszítéseivel:
(a) nem hoz létre semmiféle erénytelent, ami még nem jött létre,
(b) megtisztítja a már létrejött érdemtelen-erénytelent,
(c) kifejleszt olyan erényeket, amelyek még nem fejlődtek ki, és
(d) tovább fejleszti a már létrejött érdemeket-erényeket.


A felhalmozási útjának haladó(magas) szintje
Az egyén a "négy csodálatos lábon" (rDzu-'Phrul GyirKang-Pa bZhi) gyakorol(meditál)
177a/3 Miközben a kifejlesztő és beteljesítő szakaszokon, éjjel-nappal gyakorol, a gyakorló
(a) tudatossággal fogja fel a gyakorlatokat anélkül, hogy elveszítené jelentésüket,
(b) "csodálattal" szemlélődik,
(c) elemzéssel megkülönbözteti, hogy melyik a hibás és melyik a helyes gyakorlás,
(d) és a tudatának ingadozása nélkül, egyhegyűen szemlélődik. Ezáltal, miután tökéletesítette a szemlélődést, és a "csodák" révén, amelyeket a levegő(szkt.prana tib. lung) és a tudatosság(szkt.bodhi tib. sems) felhalmozásával ért el a gyakorló, elmegy (eljut) a megnyilvánult Buddha mezőkre (tiszta földekre), mint például a Pema Chen, tanításokat kap a Buddháktól, megtisztítja a természet szennyeződéseit (Khams-Kyi Dri-Ma), és tiszta látomásokban próféciákat kap a védőistenségektől.

2. AZ ALKALMAZÁS ösvénye (a levegő(szkt.prana tib. lung) és az elme(szkt.bodhi tib. sems) felhalmozása a Dharma Csakrájában a Szívben) – fordítás később

3. A LÁTÁS ösvénye (a levegő(szkt.prana tib. lung) és az elme(szkt.bodhi tib. sems) felhalmozása az Élvezet Csakrájában a Torokban) – fordítás később (hagyományos értelemben innen indul a magszabadulás és a Bodhiszattva szintek a szerk.)

4. A MEDITÁCIÓ ösvénye (a levegő(szkt.prana tib. lung) és az elme(szkt.bodhi tib. sems) felhalmozása a Nagy Gyönyör Csakrájában a fejkoronában) – fordítás később

5. A NEM MEDITÁCÓ ösvénye (Vagy Teljes Buddhaság Szintje) A korona csakra 21. csomójának kioldása és feltöltése által a gyakorló eléri a Vadzsradhara szintjét (Gyémánt Tartó, tökéletes Buddha szintjét), a Korona csakra legfelső szintjét – fordítás később

A fenti szövegben a szerző és a kommentátor nem tér ki a gyakorlat tantrikus terminológiáira a köldök-hő belső tűz tantrikus módszerét illetően, így nem beszél a 4 gyönyörről(gyönyör, nagy gyönyör, rendkívüli gyönyör és a spontán születő rendkívüli gyönyör) és a tiszta fényről(felfoghatatlan gyönyör), valamint az üresség meditáció szintjeiről, mivel a szöveg a szutrikus terminológiára helyezi a hangsúlyt; valamint egyes tantrák mint a Hevadzsra Lamdre-Mahamudra, Kalacsakra, Vadzsrakilaja és a Jutok tibeti orvosi tantra rendszere(Hajagriva) a nemi csakrát is használja a többi csakra integrálására és az összes prána központi csatornába terelésére a szerk.


Ajánlott irodalom:

Láma Thubten Jese - A belső Tűz Gyönyöre

Szacsen Kunga Nyingpó - Elszakadás a négy ragaszkodástól

Bokar Rinpocse - Csenrézi a Szeretet Ura – Az istenség meditáció alapelvei

Jeshe Cögyál – Dákini Tanítások

Manfred Seegers - Buddhista Alapfogalmak

Khenpo Cültrim Gyatso Rinpocse - A buddhista üresség meditáció fokozatai


A kifejlesztő szakasz hét aspektusa:
Deity, Mantra & Wisdom - Ladder to Akanishta (Létra az Akanishta-hoz), írta
Jigme Lingpa, Patrul Rinpocse és Getse Mahapandita, fordította: Dharmachakra Translation Committee (Ithaca: Snow Lion, 2007), 41-53. oldal.

1. az elme összpontosítása az istenségre (wyl. lha la sems bzung ba)
2. a változtatással járó hibák kijavítása (Wyl. 'gyur ba'i skyon bcos pa)
3. az istenségtől való elválás (Wyl. lha dbral ba)
4. az istenségnek az ösvényre hozása (Wyl. lha lam du slong tshul)
5. az elme egyesítése az istenséggel (Wyl. lha rang sems dang bsre ba)
6. az istenség és a valóság összekapcsolása (Wyl. lha don la sbyar ba)
7. a mindennapi tapasztalatoknak az ösvényre hozása (Wyl. spyod yul lam du khyer ba)