2018. november 11., vasárnap

A szellemlények nyolc osztály

John M. Reynolds a Jungdrung Ten Gye Dü De – Magyarországi Bönpo Közösség meghívására 2018. november 16-án, este 18:00-tól a TKBF szertartástermében A lélek tibeti fogalma című, nemrég a Sambhala Tibet Segítő Társaság gondozásában magyarul is megjelent könyve alapján beszél arról, hogy mindennapi életünk tevékenységei közepette, hogyan és milyen módon kerülünk kapcsolatba a nem látható lényekkel, ezen belül is a szellemlények nyolc osztályával. Ártalmatlannak tűnő tetteinknek milyen hatása van rájuk és hogyan reagálnak azokra, milyen zavarokat, mentális és fizikai betegségeket képesek okozni az embereknek. Továbbá a környezet szennyezése hogyan befolyásolja a velük való kapcsolatunk, hogyan hatnak ránk és ha még lehetséges, hogyan állítható vissza a harmónia.

A program felajánlás alapú. Várunk mindenkit szeretettel!

www.jungdrungbon.hu
www.vajranatha.com
www.tibet.hu

Láma Vadzsranáta Budapesten

LÁMA JOHN MIRDHYN REYNOLDS VAJRANATHAdzogcsen tanításaia Sambhalában

2018. november 17-18/./szombat/vasárnap
Tudatosság és gyógyító gyakorlatok a Dzogcsen hagyományban

Mindfulness and Healing Practice according to Dzogchen
helyszín/venue/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123. 11cs
támogató részvételi díj/price/12 000 Ft/két nap


2018. november 17./szombat/Saturday 14.00-20.00
2018. november 18./vasárnap/Sunday 14.00-20.00
A gyógyítás mindig is alapvető részét képezte a buddhista gyakorlásnak, amióta Sákjamuni Buddha kifejtette dharma tanításait, melyek a mentális és érzelmi szenvedés megszűntetésére vonatkoztak, az emberi állapot gyógyászati diagnózisát illetően. Mind a buddhista pszichológia, mely Abhidharma néven ismert, mind pedig a samatha és vipasszána buddhista meditációs gyakorlatok célja a stressz enyhítése, a nyugodt tudatállapot előidézése és az egyén képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy a hétköznapi életben a bölcsesség és tisztánlátás képességei a rendelkezésére álljanak. Az ilyen gyakorlatok kulcsa a mindfulness, vagyis a tapasztalás minden egyes dimenziójában való tudatosság a test, beszéd és tudat vonatkozásában. E szeminárium keretében a Padmaszambhava által Tibetben tanított meditációs gyakorlatokat és a Dzogcsen tanításokat fogjuk górcső alá venni tudatosságunk és képességeink növelése céljából.
english
Healing has always been fundamental to Buddhist practice ever since Shakyamuni Buddha expounded his Dharma teachings regarding the eliminating of mental and emotional suffering in terms of a medical diagnosis of the human condition. Both Buddhist psychology, known as Abhidharma, and the Buddhist meditation practices of Shamatha and Vipashyana aim to relieve stress, to attrain a calm state of mind, and to develop the individual’s capacity for wisdom and clarity in everyday life. The key to such practice is mindfulness, that is to say, being aware of the every dimension of experience in terms of body, speech, and mind. In this seminar we will look into meditation practices and Dzogchen as taught by Padmasambhava in Tibet to increase mindfulness and develop our capacities.
contact/
 Marti, martihum@gmail.com  0670 431 9343
2018. november 24-25./szombat
Dzogcsen és tantra a tibeti nyingmapa hagyományban

Dzogchen and Tantra in the Nyingmapa Tradition of Tibet
2018. november 24-25./szombat 
helyszín/venue/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123. 11cs
támogató részvételi díj/price/12 000 Ft


2018. november 24./péntek/Saturday 14.00-20.00

2018. november 25./vasárnap/Sunday 14.00-20.00
A nyingmapák, azaz a „régiek”, képviselik a legrégebbi tibeti buddhista iskolát, melyet Padmaszambhava követői alapítottak, aki a buddhizmus Vadzsrajána nevű tantrikus formáját hozta el Indiából Tibetbe időszámításunk VIII. századában. A tantra az átalakulás ösvényét jelképezi és ami itt elsődlegesen átalakulásra kerül az nem más, mint a gyakorló energiája és látomása mind gyakorlati, mind spirituális célból. Padmaszambhava azonban a Dzogcsent, az önfelszabadulás ösvényét is tanította, melynek célja megkülönböztetni a stressztől és zavarodottságoktól terhes hétköznapi tudatot az egyén velejét képező tudat természetétől. Ez a mag nem más, mint az egyén benső buddha természete, mely a kezdetektől fogva életről életre mindvégig ott volt a szamszára körforgásában. Ebben a kontextusban a meditációs gyakorlat lényegében az egyén saját benső természetének a felfedezésére szolgál.
english
The Nyingmapas, “the Ancient Ones,” represent the oldest school of  Buddhism in Tibet, established by the followers of Padmasambhava who brought the Tantric form of  Buddhism known as Vajrayana from India to Tibet in the 8th century of our era. Tantra represents the “Path of Transformation,” and what is transformed here is principally the energy and vision of the practitioner for purposes both practical and spiritual. However, Padmasambhava also taught Dzogchen which represents “the Path of Self-Liberation,” and this focuses on the distinction between the ordinary everyday mind, with all its stress and distractions, and the Nature of Mind residing at the core of the individual. This core is one’s innate Buddha nature which has been there from the very beginning, lifetime after lifetime in Samsara. In this context, meditation practice is esentially a discovering of one’s actual inner nature.
contact/
 Marti, martihum@gmail.com  0670 431 9343

2018. július 12., csütörtök

Beavatás a Tibeti Orvos Láma hagyományba

A szabad helyek fogynak! jelentkezz időben! 
Beavatás a Tibeti Orvos Láma hagyományba július 18./szerda
Yuthok Nyinthig meghatalmazás, átadás és tanítás
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/404437200050888/

Karmamudra – A Gyönyör Jógája (szexuális jógák) tanítás átadás július 19-20./csütörtök-péntek
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/427346127743958/

Tummo – a belső tűz tanítás átadás július 21-22./szombat-vasárnap
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/2216152598412343/

A részletek és a jelentkezés menete a linkeken érhető el! vagy a www.buddha-tar.hu programok menü pont alatt olvashatók.

2017. december 17., vasárnap

A Hangok és Ízek élvezete
Kum Nye tibeti jóga karácsonyi gyakorlóest

2017. december 19./kedd/19.00-21.30
I. 19.00-20.30 "Hang Kum Nye" mozgás gyakorlatok és meditáció mantrákkal az energiaközpontokon

II. 20.30-21.30 "Íz Kum Nye"
lakoma és beszélgetés; házi készítésű finomságokkal

A jógák részvételi díja: a szokásos jegy és bérletárakkal.
Íz Kum Nye lakoma hozzájárulása: 500Ft + étel v. ital felajánlás

Kum Nyés Szilveszteri Fotótábor
Jelentkezz az utolsó helyre! Yeaaaaa...

http://zoltan.pictures/fototabor-szilveszter2016. június 9., csütörtök


LÁMA JOHN MYRDHIN
REYNOLDS VADZSRANÁTAhárom tanítás Budapesten és
WebCast tanítás
interneten is követhető tanítás

1. Dzogcsen tanítások a
Vadzsrakilaja gyakorlat tükrében2016. június 11-12.
szombat-vasárnap
2. A Zsang-zsung Mei gyakorlata a tibeti bön hagyományban2016. június 18-19.
szombat-vasárnap
helyszínek/Sambhala Tibet Központ

3. A dzogcsen hagyomány
tibeti bön és
az indiai-tibeti dzogcsen átadásban II.2016. június 14./kedd/18.00
helyszín/ A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

2015. szeptember 16., szerda

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds tanítása 2015 őszén

Láma Vadzsranáta John Myrdhin Reynolds tanítása 2015 őszén

2015. október 10-11./szombat-vasárnap
hétvégi szeminárium
helyszín/sambhala Tibet Központ

Az energiákhoz való hozzáférés és azok csatornázása a tibeti buddhista tantrikus átalakulás módszerei révén

Amikor Padmaszambhava, a kiváló buddhista mester időszámításunk VIII. századában bevezette Tibetbe a vadzsrajánát, a buddhista tantrák módszereit, az országban az akkoriban virágzó tibeti samanizmus, bönként is ismert vallási kultúrájával szembesült. Ennek elutasítása helyett inkább a buddhista tantráról szóló saját tanításaiba integrálta a bennszülött samanista gyakorlatokat. Emellett bekebelezte a buddhista mandalába Tibet régi pre-buddhista pogány hegyi szellemeit védelmezőkként és dharma oltalmazókként. A bennszülött tibeti samanizmus gazdag kulturális öröksége és az indiai eredetű mélységes buddhista tantra egyesülése az, ami egyedi és színes karaktert tulajdonít a tibeti buddhizmusnak.

Az emberi létezésünk három kiterjedése közül, melyek a buddhizmusban test-beszéd- tudatként ismertek, a tantra elsősorban a beszéd aspektusával függ össze, és a saját energia kiterjedésünket, különösképpen a mantra, vagyis a hang teremtő erejét fejezi ki. A tantrikus átalakulás módszerének, szeva-szadhana néven is ismert gyakorlása révén, a gyakorló képessé válik magasabb energiaforrásokhoz hozzáférni és ezeket oly módon átalakítani, hogy belsőleg a tudatosság növeléséhez, míg külsőleg a közvetlen környezet változásához vezessen. Jóllehet a buddhista spirituális gyakorlás magasabb célja a szamszára szenvedésétől való megszabadulás és a Buddha megvilágosodás elérése, a megszabadulás és a megvilágosodás eléréséig továbbra is a szamszára viszonylagos körülményei között találjuk magunkat, napi szinten problémákkal, gondokkal és aggodalmakkal szembesülve, melyek teljes képességünk megvalósításának útjában állnak.
Amint személyesen Padmaszambhava a Rincsen Bumzangban állítja: Azok, akik most értékes emberi életre és intelligenciára tettek szert, ezt követően meg kell szabadítaniuk magukat az ösvényük útjában álló esetleges gátaktól és akadályoktól, amely a jelenlegi és a jövendőbeli életük hasznára válik. Ezért most fortélyos módszereket fogok tanítani a jószerencse, jólét és védelem összegyűjtése céljából.
Ezen szeminárium keretében a Padmaszambhava által tanított szádhana átalakulás gyakorlatait fogjuk megvizsgálni és alkalmazni a magasabb energiaforrásokhoz való hozzáférés és azok csatornázása, a hétköznapi életünk belső és külső körülményeinek javítása céljából.

kapcsolat/Márti      martihum@gmail.com
információ/Sambhala Központ     sambhala@tibet.hu    06 70 431 93432015. október 17-18./szombat-vasárnap
hétvégi szeminárium
helyszín/Sambhala Tibet Központ


Jóléti és mágikus akciógyakorlatok Tibet Nyingmapa hagyományában

Padmaszambhava nem csupán vallási és spirituális tanító volt, aki a vadzsrajána buddhizmust, a megvilágosodáshoz és a szamszárában való szenvedéstől megszabadító ösvényt tanította, hanem a mantra akciógyakorlatok megvalósított szakértője is. Ezek a gyakorlatok nemcsak az egyén, hanem a külső körülmények átalakulására is szolgálnak. A buddhista tantra gyakorlata alapvetően az átalakulás céljából történő energiákkal való bánásmód a gyakorló akaratának és szándékának megfelelően. Legtöbbünk számára a megszabadulás és a megvilágosodás mint végső spirituális cél elérése számos életen keresztül tartó erőfeszítést igényel. Azonban mindeközben a jelenlegi életkörülményeink javításával és az útunkban álló akadályok eltávolításával kell foglalkoznunk.
Hagyományosan a buddhista szerzetesek kolostorban elzártan élték az életüket, távol tartva magukat a munka, a falu, a nők és a család mindennapi világától. Mindazonáltal Padmaszambhava Ngakpaként ismert követői, szó szerint akik mantrákat használnak, hatásosan éltek és működtek a világban. Emiatt Padmaszambhava számos gyakorlati módszert tanított a bőség és jólét megvalósítására, valamint az ellenségektől és az ártó szellemektől származó pszichikus és mágikus támadások elleni védelem céljából.
A legelejétől kezdve a mágikus gyakorlás minden esetben nagyon eklektikus volt, és nem korlátozódott egyetlen kultúrára vagy vallási hagyományra sem. Ezért Tibetben számos olyan gyakorlatot találunk, melyek az Indiából érkező buddhizmust megelőzően, a korábban virágzó tibeti sámán és bönpo hagyományból származnak. Mindazonáltal a magas mágikus gyakorlás a mágikus akarat, a mthu művelését követeli meg, amely meditáció és szádhana által fejlődik. A hangsúly itt minden esetben olyan gyakorlatokon van, melyek a hétköznapi életben a jólét, a siker és a szeretők bevonzására, a betegségek gyógyítására, az akadályok elhárítására, a szolgák eligazítására, az ellenségek megtévesztésére és legyőzésére, a pszichikus és mágikus támadások megállítására szolgálnak.
A szeminárium során kitérünk a jövendölésre, a meditációra és a vizualizációra, a mantrákra és a megidézésekre, valamint az anyagok rituális használatára az energiák csatornázása és a szellemeknek történő felajánlása céljából.

kapcsolat/Marti    martihum@gmail.com,
információ/Sambhala Központ    sambhala@tibet.hu  06 70 431 9343