2018. november 11., vasárnap

A szellemlények nyolc osztály

John M. Reynolds a Jungdrung Ten Gye Dü De – Magyarországi Bönpo Közösség meghívására 2018. november 16-án, este 18:00-tól a TKBF szertartástermében A lélek tibeti fogalma című, nemrég a Sambhala Tibet Segítő Társaság gondozásában magyarul is megjelent könyve alapján beszél arról, hogy mindennapi életünk tevékenységei közepette, hogyan és milyen módon kerülünk kapcsolatba a nem látható lényekkel, ezen belül is a szellemlények nyolc osztályával. Ártalmatlannak tűnő tetteinknek milyen hatása van rájuk és hogyan reagálnak azokra, milyen zavarokat, mentális és fizikai betegségeket képesek okozni az embereknek. Továbbá a környezet szennyezése hogyan befolyásolja a velük való kapcsolatunk, hogyan hatnak ránk és ha még lehetséges, hogyan állítható vissza a harmónia.

A program felajánlás alapú. Várunk mindenkit szeretettel!

www.jungdrungbon.hu
www.vajranatha.com
www.tibet.hu

Láma Vadzsranáta Budapesten

LÁMA JOHN MIRDHYN REYNOLDS VAJRANATHAdzogcsen tanításaia Sambhalában

2018. november 17-18/./szombat/vasárnap
Tudatosság és gyógyító gyakorlatok a Dzogcsen hagyományban

Mindfulness and Healing Practice according to Dzogchen
helyszín/venue/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123. 11cs
támogató részvételi díj/price/12 000 Ft/két nap


2018. november 17./szombat/Saturday 14.00-20.00
2018. november 18./vasárnap/Sunday 14.00-20.00
A gyógyítás mindig is alapvető részét képezte a buddhista gyakorlásnak, amióta Sákjamuni Buddha kifejtette dharma tanításait, melyek a mentális és érzelmi szenvedés megszűntetésére vonatkoztak, az emberi állapot gyógyászati diagnózisát illetően. Mind a buddhista pszichológia, mely Abhidharma néven ismert, mind pedig a samatha és vipasszána buddhista meditációs gyakorlatok célja a stressz enyhítése, a nyugodt tudatállapot előidézése és az egyén képességeinek fejlesztése annak érdekében, hogy a hétköznapi életben a bölcsesség és tisztánlátás képességei a rendelkezésére álljanak. Az ilyen gyakorlatok kulcsa a mindfulness, vagyis a tapasztalás minden egyes dimenziójában való tudatosság a test, beszéd és tudat vonatkozásában. E szeminárium keretében a Padmaszambhava által Tibetben tanított meditációs gyakorlatokat és a Dzogcsen tanításokat fogjuk górcső alá venni tudatosságunk és képességeink növelése céljából.
english
Healing has always been fundamental to Buddhist practice ever since Shakyamuni Buddha expounded his Dharma teachings regarding the eliminating of mental and emotional suffering in terms of a medical diagnosis of the human condition. Both Buddhist psychology, known as Abhidharma, and the Buddhist meditation practices of Shamatha and Vipashyana aim to relieve stress, to attrain a calm state of mind, and to develop the individual’s capacity for wisdom and clarity in everyday life. The key to such practice is mindfulness, that is to say, being aware of the every dimension of experience in terms of body, speech, and mind. In this seminar we will look into meditation practices and Dzogchen as taught by Padmasambhava in Tibet to increase mindfulness and develop our capacities.
contact/
 Marti, martihum@gmail.com  0670 431 9343
2018. november 24-25./szombat
Dzogcsen és tantra a tibeti nyingmapa hagyományban

Dzogchen and Tantra in the Nyingmapa Tradition of Tibet
2018. november 24-25./szombat 
helyszín/venue/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123. 11cs
támogató részvételi díj/price/12 000 Ft


2018. november 24./péntek/Saturday 14.00-20.00

2018. november 25./vasárnap/Sunday 14.00-20.00
A nyingmapák, azaz a „régiek”, képviselik a legrégebbi tibeti buddhista iskolát, melyet Padmaszambhava követői alapítottak, aki a buddhizmus Vadzsrajána nevű tantrikus formáját hozta el Indiából Tibetbe időszámításunk VIII. századában. A tantra az átalakulás ösvényét jelképezi és ami itt elsődlegesen átalakulásra kerül az nem más, mint a gyakorló energiája és látomása mind gyakorlati, mind spirituális célból. Padmaszambhava azonban a Dzogcsent, az önfelszabadulás ösvényét is tanította, melynek célja megkülönböztetni a stressztől és zavarodottságoktól terhes hétköznapi tudatot az egyén velejét képező tudat természetétől. Ez a mag nem más, mint az egyén benső buddha természete, mely a kezdetektől fogva életről életre mindvégig ott volt a szamszára körforgásában. Ebben a kontextusban a meditációs gyakorlat lényegében az egyén saját benső természetének a felfedezésére szolgál.
english
The Nyingmapas, “the Ancient Ones,” represent the oldest school of  Buddhism in Tibet, established by the followers of Padmasambhava who brought the Tantric form of  Buddhism known as Vajrayana from India to Tibet in the 8th century of our era. Tantra represents the “Path of Transformation,” and what is transformed here is principally the energy and vision of the practitioner for purposes both practical and spiritual. However, Padmasambhava also taught Dzogchen which represents “the Path of Self-Liberation,” and this focuses on the distinction between the ordinary everyday mind, with all its stress and distractions, and the Nature of Mind residing at the core of the individual. This core is one’s innate Buddha nature which has been there from the very beginning, lifetime after lifetime in Samsara. In this context, meditation practice is esentially a discovering of one’s actual inner nature.
contact/
 Marti, martihum@gmail.com  0670 431 9343

2018. július 12., csütörtök

Beavatás a Tibeti Orvos Láma hagyományba

A szabad helyek fogynak! jelentkezz időben! 
Beavatás a Tibeti Orvos Láma hagyományba július 18./szerda
Yuthok Nyinthig meghatalmazás, átadás és tanítás
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/404437200050888/

Karmamudra – A Gyönyör Jógája (szexuális jógák) tanítás átadás július 19-20./csütörtök-péntek
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/427346127743958/

Tummo – a belső tűz tanítás átadás július 21-22./szombat-vasárnap
részletek itt:
https://www.facebook.com/events/2216152598412343/

A részletek és a jelentkezés menete a linkeken érhető el! vagy a www.buddha-tar.hu programok menü pont alatt olvashatók.